Ja till 60 nya friskolor

Foto: Stock Exchange

Färre ansökningar för att starta friskolor har kommit in till Skolinspektionen i år, men en större andel har fått klartecken att starta. 60 nya friskolor startar nästa år.

Skolinspektionen har givit klartecken för 60 helt nya fristående skolor i landet nästa läsår. Dessutom har ytterligare 79 friskolor fått ja till att utöka, totalt 139 beviljade ansökningar.

Efter en rad år med växande intresse för att etablera friskolor halverades antalet ansökningar i år, från knappt 800 till knappt 400.

– En möjlig förklaring är att elevunderlaget minskar på gymnasienivå under några år. Man kan anta att de sökande tagit hänsyn till att det blir svårt att etablera sig, säger Mattias Svantesson, statistiker vid Skolinspektionen.

En annan tänkbar orsak är de skärpta kraven på skolbibliotek och elevhälsa. Samtidigt fick en större andel av ansökningarna klartecken jämfört med förra året. I fjol fick 25 procent av ansökningarna ett ja, i år 37 procent.

Merparten av de 60 helt nya friskolorna är grund- eller grundsärskola. Endast tio är gymnasieskolor. Skolinspektionens siffror är preliminära. I januari presenteras statistiken på kommunnivå.

Fakta

Antal behandlade ansökningar om att starta friskola i år: 377.

Helt eller delvis godkända: 139, varav 60 nyetableringar och 79 utökningar.

121 ansökningar har avslagits i sin helhet. 105 har avskrivits då sökande dragit tillbaka ansökan. Återstående har avslagits och avskrivits i kombination.

Av de 139 godkända gäller 69 grundskola/förskoleklass/fritidshem. 44 nyetableringar. 8 grundsärskola. 6 nya skolor. 62 gymnasieskolor. 10 nya skolor.

Källa: Skolverket

Sök gymnasieutbildningar

Fråga SYV