Kriga till dig jobb i Försvaret

Foto: Lotta Bergseth

Helikopterpilot, motormekaniker, båtförare eller flygsäkerhetsinspektör. Väldigt många yrken finns inom Försvarsmakten. Men hur utbildar man sig för att komma dit?

Sedan den allmänna värnplikten försvann är det få som har koll på hur man tar sig in i Försvarsmakten. Rekrytering av militär personal sker i dag framförallt genom ”Grundläggande militär utbildning”, som är en 90 dagar lång utbildning där huvuddelen av utbildningen sker ute i fält. Men många hoppar av utbildningen och uppföljningen visar att en av huvudanledningarna är att förväntningarna rekryterna haft inte överensstämmer med upplevelsen.

– GMU är på samma sätt som värnplikten en stor omställning för många individer och gör att man får utmana sina gränser på ett nytt sätt. Det är en helt ny miljö med nya normer och man får bo tillsammans med kasern och arbeta med att lösa uppgifter i grupp, säger Elisabeth Engström, HR-strateg på Försvarsmaktens personalstab.

Johan Casado, 26, är i dag båtförare på Stridsbåt 90 HF. Efter värnplikten valde han att söka sig vidare inom Försvarsmakten. Efter två utlandsuppdrag valde han Amfibieregementet, där han navigerar och kör båt i hela Sveriges skärgård och deltar i olika övningar. Han gillar att jobbet är varierat.

– Det är en helt annan vardag än när man jobbar civilt. Det passar den aktiva människan, det finns ingen dag som är den andra lik och de fysiska kraven på oss som soldater gör också att man håller sig tränad och får vara utomhus på olika övningar, säger Johan.

Grundläggande Militär Utbildning (GMU)

Upplägget
GMU är en kombination av teori och praktik. Den största delen sker i fält och handlar om att lära sig rycka fram, bevaka och försvara. Parallellt lär du dig om svensk säkerhetspolitik, Försvarsmaktens uppgifter och organisation, folkrätt, internationellt samarbete. Du får också kontinuerlig feedback om hur du fungerar i grupp och som ledare.

Ekonomin
Ersättning under utbildningens gång på 4 500 kr/månad skattefritt. Kost och logi är gratis och man kan ansöka om bostadsbidrag för eget boende som man har haft minst tre månader före tjänstgöringens början. Man har även rätt till fem fria hemresor under utbildningstiden, fri sjukvård och akuttandvård.

Antagningen
Grundkravet är att du är svensk medborgare och har fyllt 18 år. Antagningen börjar med ett webbtest, där du ska svara på frågor om din hälsa och livsstil och vilken gren av Försvaret du vill till. I nästa steg, antagningsprövningen, får du träffa läkare, sjuksköterska, psykolog och yrkesvägledare och göra en säkerhetsintervju.

Andra utbildningar som kan intressera dig:

Fråga SYV