Hon lär sig hur chefen tänker

Foto: Kinga Lezanska Sjölin

Alexandra Jönerup går sista året på gymnasiet och är nyfiken på många yrken. Genom att ha en mentor i näringslivet lär hon sig mer om en bransch hon är intresserad av och får en inblick i hur det är att ha en ledande position. 

ProCivitas Privata Gymnasium i Malmö erbjuder alla sina elever i årskurs 3 en mentor från näringslivet.  Mentorn är ofta en person i ledande ställning, som har jobbat länge och samlat på sig erfarenhet.

– Vi vill ge eleverna så bra förutsättningar som möjligt och lite extra hjälp med att kartlägga vad de ska göra efter gymnasiet. Det är ofta enklare att diskutera med någon utomstående än med sina föräldrar, säger Lena Sundin, som ansvarar för mentorprogrammet på ProCivitas Privata Gymnasium.

Alexandra Jönerup, 18 år läser samhäll-ekonomiprogrammet  och träffar regelbundet sin mentor Maria Vidakovic som jobbar inom private banking på SEB, för att prata om livet, utmaningar och karriär.  Båda två tycker att det är en  win-win-situation, där båda parter lär sig mycket.

– Jag är jättenyfiken på arbetslivet och det här är en bra möjlighet för mig att lära mig mer om hur det är att jobba på bank.  Maria är en fantastisk kvinnlig förebild för mig, hon har lyckats bra och jag tycker det är perfekt för mig att ha henne som bollplank när det gäller tankar och idéer kring min egen framtid, säger Alexandra Jönerup.

– För mig är det viktigt att vara en god förebild, som individ men också som företrädare för bankvärlden. Som bank vill vi öka vårt positiva samhällsbidrag.  Jag får också en inblick i hur unga människor tänker, det är de här människorna vi ska rekrytera om ett par år och då är det viktigt att fånga upp tankegångar, ambitioner och värderingar, säger Maria Vidakovic.

Tips för ett framgångsrikt mentorskap

Ha inte för bråttom i början
Lägg tid på att bekanta er med varandra. Låt det ta ett par möten. Vi är alla individer och behöver olika mycket tid i inledningen för att slappna av och bygga förtroende. Klarlägg vissa praktiska detaljer redan vid första mötet. Hur ofta ska ni träffas? Hur når ni varandra bäst och när? Vilken framförhållning ska ni ha inför era möten?

Formulera målsättningar för mentorskapet
Adepten formulerar målsättningar för mentorskapet. Målen kan vara kortsiktiga eller på längre sikt och kan avse både den personliga utvecklingen och den professionella. Mentorn ställer frågor till adepten snarare än att servera råd och färdiga svar. Då stimuleras adepten att själv finna sina egna vägar och lösningar för att komma vidare.

Aktivera er tillsammans
Förslag på aktiviteter att göra tillsammans: *adepten deltar i ett möte på mentorns arbetsplats. Efteråt analyserar och utvärderar ni vad som hände på mötet. * gå på ett föredrag tillsammans. Reflektera och diskutera det ni hört och upplevt. * läs samma bok, allt ifrån ett skönlitterärt verk som tilltalar er båda två, till en mer teoretisk bok. Diskutera, reflektera.

Källa: ProCivitas Privata Gymnasiums handbok för mentorskap

Sök gymnasieutbildningar

Fråga SYV