Kom försent – får betala tillbaka bidraget

Foto: Kinga Lezanska Sjölin

De tuffare skolkreglerna har fått effekt. Allt fler gymnasieelever blir nu av med sina studiebidrag. Men nu varnar Sveriges elevråd för rättsosäkerhet. – En felrapporterad timme kan få stora konsekvenser för den enskilde eleven, säger ordförande Mimmi Garpepigg.

CSN tar hårdare tag mot skolkare. Men rutinerna ses som oklara och orättvisa bland elever.

– Det är väldigt otydligt, säger Alexander Schiöll som går andra året på handelsprogrammet på Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium i Malmö. 

För honom har reglerna fått konsekvenser eftersom han pendlar med tåg och buss som ofta är försenade. 

– Det var lite grymt för oss som bor längre bort. Om man kommer en minut för sent så räknas det som frånvaro för hela lektionen, säger han. 

På grund av förseningar till morgonlektionerna fick Alexander Schiöll också sitt studiebidrag indraget.

– Denna förändring är mycket mer extrem. Jag fick massa problem när jag fick det indraget. Nu måste jag betala tillbaka 500 kronor i månaden, säger han

Eleven Yao Wapha Dathong tror att rutinerna minskat skolket men att problemet med frånvaro kvarstår.

– Många som inte orkar dyka upp sjukskriver sig i stället, säger hon. 

Fler elever blir av med studiebidraget

Det är en rejäl ökning som CSN sett i år. Enligt preliminär statistik som Metro tagit del av har CSN stoppat utbetalningar för 43 procent fler än 2011.

Den tidigare gränsen för indraget bidrag var 20 procents frånvaro, men sedan årsskiftet dras studiebidraget i stället in om en elev skolkar mer än några enstaka timmar under en månad och om det sker vid upprepade tillfällen. 

Exakt hur rutinen ska tolkas lämnas till skolorna att avgöra men enligt CSN ska fokus ligga på om frånvaron upprepas. 

– Det ska vara ett beteende, att man inte längre är heltidsstuderande. Det är bara skolorna som har möjlighet att bedöma detta på ett rimligt sätt, säger Andreas Dahlkvist, utredare på CSN.

De nya rutinerna får dock kritik av Sveriges elevråd, Svea. Enligt ordförande Mimmi Garpebring är det nya systemet otydligt och lämnar för mycket tolkningsutrymme till skolorna.

– Det är rättsosäkert. En felrapporterad timme kan få stora konsekvenser för den enskilde eleven, säger hon.

CSN har även skickat ut enkäter till gymnasieskolorna för att se hur de uppfattar de nya rutinerna. 

Enligt Andreas Dahlkvist pekar svaren på att de nya reglerna har haft bra effekt.

– En majoritet av skolorna rapporterar fler men säger att det generella skolket har minskat. Tidigare kunde man vara borta ganska mycket utan att studiebidraget drogs in. En del som fanns i det spannet har nog slutat skolka, säger han.

Hitta din utbildning

Fråga SYV