Urban gardener – en het nyhet

Foto: Stock Exchange

2 000 fler platser på yrkeshögskoleutbilldningar i år jämförelse med förra året. "Urban Gardener" är en av de utbilldningar som startar för allra första gången det kommande året.

Yh-myndigheten har nu beviljat de utbildningar som får starta 2013 och början av 2014. 311 utbildningar får starta, vilket motsvarar cirka 8 300 studerandeplatser per utbildningsomgång. Besluten innebär att det totala antalet årsplatser inom yrkeshögskolan beräknas öka med cirka 2 000 mellan 2012 och 2013.

Flest platser har beviljats inom områdena Ekonomi, administration och försäljning, Teknik och tillverkning, Hälso- och sjukvård samt socialt arbete och Data/IT.  Stockholm, Västra Götaland samt Skåne är de län som tilldelas flest studerandeplatser.

En av de helt nya utbildningar som startar under kommande år är utbildningen "Urban Gardener" på Munkagårdsgymnasiet i Varberg. Bo Andersson är utbildningschef på programmet och har precis fått besked att de blivit beviljade stöd när AllaStudier ringer.

Grattis!

– Ja, visst är det kul, speciellt eftersom vi är den enda trädgårdsutbildningen som har blivit beviljad, säger Bo.

Vad handlar utbildningen "Urban gardener" om?

– Vi ska utbilda människor både för den offentliga sidan. det vill säga park, kyrka och bostad och för den nya småskaliga odlingen som blir allt vanligare att  hyresgäster står för inne i städerna. Vi ingår i ett samarbete med Varbergs kommun och Varbergs Bostad AB där det ska byggas 5 nya hyreshus där tanken är att våra elever ska vara delaktiga i att skapa utemiljön.

Är ni den enda utbldlningen i Sverige med den här inriktningen?

– Vi kan inte se att det finns någon annan som har någon liknande utbildning.

När kan man söka?

Utbildningen börjar vårterminen 2014, och vi kommer öppna ansökan i september 2013. Mer information kommer att finnas på hemsida.

lista-bev-yh-utbildngar-ao-2012-efter-kommun-130116.pdf (368 Kb)

Här är samtliga beviljade yh-utbildningar 2013:

Sök yh-utildningar

Sök yh-utibildningar i vår sökfunktion

Mer om yh-utbildningar

Fråga SYV