Företagen skriker efter rätt kompetens

Foto: Stock Exchange

Trots den höga arbetslösheten så är bristen på arbetskraft just nu större än någonsin på 2000-talet. Bedömare och politiker pekar ut utbildning som den viktigaste åtgärden för att täppa till det stora gapet mellan antalet arbetslösa och arbetsgivarnas behov av personal.

Gruvarbetare, förskollärare, kockar, sjuksköterskor, läkare, it-personal och civilingenjörer är bara några exempel på yrken där arbetsgivarna letar folk, trots att arbetslösheten bara ökar.

– Det finns för många personer inom vissa utbildningar och för litet intresse för andra utbildningar, säger Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Han nämner läkare som exempel på ett yrke där det skulle behöva utbildas fler. I den andra änden finns yrken som samhällsvetare och journalist, där intresset för utbildningarna är större än efterfrågan på arbetsmarknaden. De lediga jobben hittar helt enkelt inte rätt.

Siffror från Statistiska centralbyrån visar att bristen på arbetskraft, mätt som vakansgrad, aldrig varit större under 2000-talet. På några års sikt förutses brist på arbetskraft inom allt fler yrken på grund av stora pensionsavgångar och genom att det utbildas för få, enligt Arbetsförmedlingen.

– Det löses inte genom ytterligare jobbskatteavdrag eller sänkta arbetsgivaravgifter utan genom tydligt riktade utbildningsinsatser, säger Magdalena Andersson, ekonomisk-politiska talesperson för S.

Arbetsgivarna håller till vissa delar med och betonar rätt utbildning. Spelföretaget Dice märker av den hårdare konkurrensen om arbetskraften. En del av personalen hämtas från yrkesutbildningar som har mycket praktik. De enbart högskoleutbildade har ofta för teoretisk inriktning och är inte lika förberedda för arbetslivet, resonerar Carl Tamleht, rekryteringschef på Dice.

– Jag tror mycket på arbetsmarknadsanpassade utbildningar. Det går att utveckla än mer, säger han. Stora delar av de i dag arbetslösa saknar fullständig utbildning och får allt svårare på en arbetsmarknad som ställer större krav.

– Det är oerhört viktigt att plugga klart. De som inte har någon utbildning alls, de är de grupperna som kommer att få det svårt, säger Håkan Gustavsson.

Men att bara välja inriktning utefter var jobben finns är för enkelspårigt, tycker han.

– Nej, man ska följa sitt hjärta när man väljer utbildning. Däremot ska man veta hur framtidsutsikterna ser ut, det är därför vi tar fram den här informationen.

Bäst framtidsutsikter

Sämst framtidsutsikter

Relaterat

Fråga SYV