Lärare känner mest press i arbetslivet

Foto: Isabel Svensson

Nästan hälften av dem som haft samma yrke de senaste fem åren upplever att deras arbetsbelastning ökat. Klart mest utsatta är lärarna, visar en ny undersökning.

Bland grundskollärare tycker hela 84 procent att de fått mer att göra på jobbet. Andelen är nästan lika stor bland förskollärare och gymnasielärare.

Det visar nya SCB-siffror, som tagits fram på uppdrag av tidningen Du & jobbet.
Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarförbundet, är inte det minsta förvånad - flera andra färska undersökningar ger samma bild. Hon menar att huvudorsaken är att lärarkåren numera dignar under pappersarbete.

– Dokumentationshetsen har ökat bortom det rimligas gräns. Det ökar stressen för lärarna, går ut över eleverna och bidrar till de sjunkande elevresultaten.

Till sommaren ska en statlig utredning presentera förslag på hur lärarnas administrativa arbete kan minskas

– Vill regeringen lägga på lärarna fler arbetsuppgifter så måste man ta bort något annat. Jag tycker att de första steget kan vara att ta bort de skriftliga omdömena i hela skolan.

Vid sidan av läraryrkena är det inom vården den upplevda arbetsbelastningen ökat mest. Även där handlar det, enligt Vårdförbundet, delvis om att det administrativa arbetet ökat.

Mindre tid för eleverna

Mindre tid med eleverna, mer tid framför datorn. De senaste åren har jobbet ändrat karaktär för Agneta Lundin, mellanstadielärare vid Norra Ängby skola i Stockholm, med 36 år i yrket. Framförallt handlar det om att pappersarbetet tar allt mer tid.

– Det är individuella utvecklingsplaner, skriftliga omdömen, frånvaro som ska föras in i datorn. Fler arbetsuppgifter, utan att några andra försvunnit, säger hon.

Agneta Lundin upplever dessutom att mycket av dokumentationen är förgäves, eftersom få föräldrar efterfrågar informationen.
– Den där kvalitetstiden man hade förr efter lektionerna - då man kunde stanna kvar och prata med eleverna - den tiden har försvunnit. För antingen måste vi rusa iväg på någon konferens eller också måste vi sätta oss framför datorerna.

Här upplever flest ökad belastning

Yrke    Andel som tycker att arbetsbördan ökat
1. Grundskollärare 84 procent
2. Förskollärare, fritidspedagoger 77 procent
3. Gymnasielärare 72 procent
4. Barnmorskor, sjuksköterskor med specialkompetens 64 procent
5. Hälso- och sjukvårdsspecialister (bl.a. läkare) 58 procent
6. Sjukgymnaster, tandhygienister 58 procent
7. Vård- och omsorgspersonal 56 procent
8. Chefer för särskilda funktioner 54 procent
9. Drift- och verksamhetschefer 50 procent
10. Städare m.fl. 47 procent

Genomsnitt alla yrken 46 procent

Källa: SCB/Du&jobbet

Relaterat

Fråga SYV