Sökes: 10 000 till fastighetsbranschen

Foto: Kinga Lezanska Sjölin

Ansökningarna till gymnasieskolans yrkesprogram fortsätter att minska enligt Skolverket. Samtidigt skriker många branscher efter utbildad personal med just dessa inriktningar. Fastighetsbranschen är en av dem. 

– Vi behöver anställa 10 000 personer de närmaste tio åren, bara med anledning av pensionsavgångar, lägger man sedan till personalomsättning och tillväxt behövs 16 000, säger Madeleine Rietschel, verksamhetschef på Fastighetsbranschens utbildningsnämnd som 2009 och 2012 utfört undersökningar på kompetensförsörjningsbehovet i branschen.

Störst är behovet av fastighetsskötare och fastighetstekniker, just de yrken VVS- och fastighetsprogrammet på gymnasiet förbereder för. Men antalet elever som valt inriktningen är anmärkningsvärt låg, endast 62 elever i hela landet beräknas ta studenten 2014, enligt FU:s kartläggning.

 – Vi företag behöver bli bättre på att berätta vad jobben verkligen innebär.  Det finns en förlegad bild av vad till exempel en fastighetsskötare gör, idag är det ett mångfacetterat jobb som innehåller teknik, kommunikation, sociala kontakter och att du är ett oerhört viktigt ansikte utåt, säger Håkan Berg, vd på HSB Norra Storstockholm.

Oskar Eltén, 17 år från Lomma läser VVS- och fastighetsprogrammet på Framtidsgymnasiet i Malmö. Han tror att de flesta ungdomar vet för lite om branschen för att välja inriktningen på gymnasiet. Själv valde han programmet för att det verkade leda till ett praktiskt och fritt jobb, där man träffar mycket människor.

– Jag gillar att jobba, inte att läsa böcker. När jag valde utbildningen visste jag inte att det var så stor efterfrågan på arbetskraft i branschen men nu får man ju ofta höra att man är eftertraktad, säger Oskar Eltén.

Hitta utbildning med fastighetsinriktning

Visste du att:

En kartläggning av samtlig svensk utbildning (gymnasium, yrkeshögskola och högskola) visar att det i nuläget utexamineras ca 550 personer med tydlig fastighetsinriktning per år, vilket motsvarar 54 procent av det årliga behovet om man beräknar enbart i pensionsavgångar.

Kunskapen om fastighetsinriktad utbildning på gymnasiet är låg även bland arbetsgivarna i fastighetsbranschen. Enligt en studie bland 332 personalchefer och ansvariga kände 28 procent inte till den gymnasiala utbildningen.

Fler yrken med bra framtidsutsikter enligt Arbetsförmedlingen: teknikyrken, datayrken, läkare, undersköterskor, vidareutbildade sjuksköterskor, dentala yrken, flertalet byggyrken, flera läraryrken, kvalificerade yrkesarbetare inom tillverkningsarbete.

Källa: Fastighetsnämndens utbildningsnämnd, Arbetsförmedlingen

Fråga SYV