Emma, 26, är framtidens ledare

Foto: Isabel Svensson

Ett brinnande intresse för att utveckla andra människor kombinerat med en knivskarpt teknisk begåvning gav Emma Olofsson vinsten i Future Female Leader Award 2013.

Priset är ett skräddarsytt traineeprogram på tre av branschens tyngsta företag. Vilka de blir vet hon först efter att ha besökt alla KTH:s åtta partnerföretag för att resonera om vilka möjligheter de kan erbjuda.

– Jag ser det som en chans att göra något som ligger i gränslandet av mitt kompetensområde, som till exempel att få jobba med marknadsföring. Väljer man lite wild cards så kanske man hittar något som man vill arbeta med.

Intresset för ledarskap väcktes när hon ledde ett studentprojekt för utveckling av havsbaserad vindkraft där fyra människor olika nationaliteter och kunskapsområden skulle mobiliseras för att jobba mot samma mål.

– Ledarskap handlar för mig om mer än att att delegera och administrera. Det är framför allt att se människor utvecklas och växa som driver mig.

Tips till tjejer som vill göra karriär

– Välj en teknisk inriktning. Det är så mycket roligare än de flesta tror!
– Ta ett år efter studenten för att jobba och resa för att utvecklas på andra områden.
– Våga ta initiativ. Det här priset var ju till exempel ett initiativ från två kvinnliga studenter på KTH.

Faktaruta

Faktaruta

Future Female Leader Award utser årligen KTH:s främsta kvinnliga teknolog. Syftet är att attrahera fler kvinnliga studenter till KTH och motivera dem att arbeta målinriktat för att nå en ledarposition. Vinsten är ett skräddarsytt traineeprogram hos tre av partnerföretagen AstraZeneca, Electrolux, Ericsson, Fortum, Sandvik, Scania, TeliaSonera och Skanska.

Andra satsningar för att främja kvinnors karriärer

Kvinnor Leder
Fackförbudet Ledarnas ledarskapsprogram för  kvinnor som särskilt fokuserar på kvinnors erfarenhet av ledarskap.

WITEC
Ett EU-organ som stödjer kvinnor inom mansdominerade sektorer på arbetsmarknaden.

Årets teknikkvinna
Ett pris instiftat av försvars- och säkerhetsföretaget Saab, som utdelas till kvinnor som utmärker sig inom teknikområdet.

Womentor
Ett ledarskapsprogram som erbjuder mentorskap till kvinnliga chefer som vill uppåt i karriären.

Fråga SYV