Studenter tar inte sina poäng

Landets studenter blir allt sämre på att ta de högskolepoäng de registrerat sig för. Särskilt distansstudenter drar ner snittet.

Mellan läsåren 2004/05 och 2009/10 sjönk högskolestudenternas prestationsgrad – som anger i vilken omfattning de tar högskolepoängen de registrerat sig för – med tre procentenheter till 78 procent, enligt en ny rapport från Universitetskanslerämbetet.

Sämst gick det för dem som läste fristående kurser på distans. De hade en prestationsgrad på 48 procent – och klarade alltså knappt hälften av sina poäng.

– Det är alldeles för lågt, och det är naturligtvis ett stort bekymmer. Lärosätena behöver fundera över sitt utbud. Kanske borde man överväga om vissa distanskurser överhuvudtaget ska ges, säger Peter Honeth, statssekreterare på utbildningsdepartementet.

En jämförelse av prestationsgraden på fristående distanskurser visar att Stockholms universitet är näst sämst i landet med 39 procent.

– Naturligtvis kan ett sådant här resultat ge anledning för institutionerna att ompröva sina strategier, och inte minst se över lönsamheten. Men distanskurserna är ändå en så marginell del av vår verksamhet att jag inte tycker att det är en stort problem för hela universitet, säger rektorn Astrid Söderbergh Widding.

Ungefär hälften av ersättningen till högskolorna utgår för att studenter registrerar sig på en kurs, och den andra hälften för att de klarar sina poäng. Det betyder att svaga studentresultat även drabbar lärosätena ekonomiskt.

Hitta högskoleutbildningen

Sök bland alla högskoleutbildningar i Sverige i AllaStudiers sökfunktion.

Fråga SYV