Kurs gav bättre chefer

Foto: Nicole Kling  ANNONS

Ledarskapskurserna hos Företagsuniversitetet ledde till ökad produktivitet, högre säkerhet och bättre chefer.

Vi träffade HR-managern Cecilia Asp på Nynäs som berättade om företagets kompetensutveckling.

På väggarna i entrén till Nynäs reception finns på den ena sidan ett tecknat oljeraffinaderi bestående av de anställdas signaturer och på den andra en pedagogisk illustration som visar vad företagets olja används till. 

– Vi jobbar inte med bränsle, utan raffinerar olja till specialprodukter, förklarar Cecilia Asp, HR-manager på Nynäs, och pekar på den tjocka oljan bredvid däcket i väggmålningen. Företaget har två ben: Nafteniska oljor och bitumen, som bland annat används som bindemedel i asfalt, berättar hon vidare. Företaget har cirka 850 anställda spridda över hela världen, även om de flesta finns i Sverige. Huvudkontoret ligger ett stenkast från Globen och det största raffinaderiet finns i Nynäshamn.

Foto: Nicole Kling

– Första ledets chefer är en utsatt grupp ledarskapsmässigt och de behövde få mer träning i att hantera sin roll, säger Cecilia Asp och tillägger: Det handlade om allt från konflikthantering till att kunna disponera sin tid effektivt och att lära känna sig själv i chefsrollen.

Den stora organisationen innebär att det finns chefer på olika nivåer och ledarskapsutbildningen som togs fram i samarbete med Företagsuniversitetet riktade sig till skift- och depåcheferna, längst ner i hierarkin.

Foto: Nicole Kling

– Sedan vi deltog har vår statistik blivit bättre, cheferna mer omtyckta och engagemanget och förståelsen för säkerhetsarbetet har ökat. Dessutom ser vi att tillförlitligheten har höjts till följd av att avbrotten i produktionen har minskat.
Det hela började med att anställda i Sverige gick kursen, senare fick även medarbetare i Skottland chansen. Trots att det bara har gått ett år sedan den första gruppen chefer deltog utbildningen menar Cecilia Asp att man redan har märkt stora förändringar i företaget.  

– Våra säkerhetstal har de senaste åren varit lite lägre än industristandard och det var en av anledningarna till att vi anlitade Företagsuniversitetet. Säkerhet är en av våra kärnfrågor, eftersom vi håller på med så farliga saker, och ett tydligt ledarskap hänger tätt ihop med hög säkerhet, konstaterar Cecilia Asp och fortsätter:

Fakta

Nynäs har cirka 850 anställda, varav 500 i Sverige, ett flertal i Storbritannien och Belgien och de övriga spridda över hela världen.
Företaget har två huvudsakliga inriktningar: nafteniska specialoljor och bitumenprodukter.
En gång i tiden var företaget svenskt, numer ägs det till hälften vardera av finska Neste oil och venezolanska PDVSA. 
Knappt 50 chefer, både i Skottland och i Sverige, har deltagit i kurserna.
Kursen har varit uppdelad i fyra delar á två dagar plus individuell coachning. 

Fråga SYV