Nätverka smart på högskolan

Högskoletiden är kanske den mest tacksamma tiden i livet att bygga sitt nätverk. Varken förr eller senare kommer du att omges av så många personer som kommer jobba inom din framtida bransch. Men hur ska man tänka när det gäller nätverkandet, strategiskt för att skaffa ”rätt” kontakter eller bara gå på känsla? 

Vicky Nilsson är ekonomstudent på Södertörns högskola och näringslivsansvarig på Sveriges Ekonomföreningars Riksförbund, S.E.R.O. Hon anser att erfarenheterna och kontakterna man får genom olika studentevenemang är svåra att få i skolbänken.

– Många studentengagemang innebär att man får ledarerfarenhet och vana att jobba i grupp. Man skapar viktiga kontakter med andra studenter, samt inom näringslivet. Majoriteten av högskolestudenter får faktiskt sitt första jobb efter examen tack vare sitt nätverk, säger Vicky Nilsson.

Hon tycker inte att man ska skilja på ”rätt” och ”fel” kontakter.

– Alla kontakter är rätt, för även om personen du träffar inte är rätt för just dig, så ökar chanserna att den personen i sin tur har någon i sitt nätverk, och så vidare. Det är också viktigt att tänka på att nätverket inte bara är det professionella nätverket. Det personliga nätverket i form av vänner, familj, grannar och lagkompisar är också värdefulla kontakter när det är dags att bege sig ut i arbetslivet, säger Vicky Nilsson.

Nina Andersson är ansvarig för studentkontakter på IKEA och tycker att man ska utgå från sitt intresse vid valet av aktiviteter att engagera sig i, det är ett sätt att visa en framtida arbetsgivare vem man är. För att skaffa bra näringslivskontakter rekommenderar hon att man inte bara går på så många företagsaktiviteter man kan, utan att man vågar vara aktiv där, genom att ställa frågor.  Jobba extra vid sidan av studierna är också något som IKEA värderar högt.

–  Har man jobbat inom företaget under studietiden så har man en grundkunskap om hur vår organisation fungerar och har ett nätverk inom IKEA, vilket är en fördel.  Vi satsar mycket på att man ska kunna ta sitt nästa steg och utvecklas inom IKEA, säger Nina Andersson.

Exempel på aktiviteter att engagera sig i som student:

-    Var med och arrangera, eller var värd på en arbetsmarknadsdag
-    Starta en intressegrupp i din förening (typ ett fotbollslag, finansutskott, dansgrupp, pluggstuga)
-    Var Toastmaster på en sittning
-    Engagera dig i den internationella sektionen som jobbar med att välkomna internationella studenter till det svenska studentlivet.
-  Lär ut dina kunskaper genom att hjälpa till vid workshops inom ett visst ämne
- Gör det du tycker är roligt; dekorera, planera, skriv artiklar, sjung, fotografera, arrangera eller varför inte leda ett eget projekt?

Hitta högskoleutbildningen

Fråga SYV