"De levererar kunskap"

 ANNONS

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) har valt att införa en koncerngemensam   mål- och kompetensstyrningsprocess, RIK.          

För att få hjälp med att implementera detta kontaktade LRF, Mercuri International.
– Det har fungerat jättebra, vi har köpt ledarskapsutbildningar av dem tidigare, så vi vet att de kan leverera kunskap och kvalité, säger Annica Bjurfors, HR-chef på LRF.

Mercuri International kom redan under 70-talet på hur företag på ett effektivt sätt jobbar med kompetens- och målstyrning genom att jobba med resultat, insats och kompetens - RIK. För LRF kändes det självklart att vända sig till Mercuri när de skulle utveckla sin process för kompetens- och målstyrning genom effektiva medarbetarsamtal.
– RIK handlar om arbeta strukturerat med medarbetarsamtal, kompetens och att alla medarbetare ska ha en tydlig bild av det egna uppdraget och hur det bidrar till förverkligandet av LRFs vision av tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft, säger Annica Bjurfors.

För att genomföra detta har alla chefer fått gå en utbildning där de lärt sig att genomföra bra och målstyrande medarbetarsamtal med tydlig feedback. Detta har genomförts dels genom workshops och utbildning med mycket träning, där cheferna har fått lära sig målstyra och identifiera kompetens.
– Vi har varit igång i ett år och nu, och cheferna genomför uppföljningssamtal, sätter nya mål och reviderar eventuella planer för året tillsammans med medarbetarna. Senare i år, inför årets lönesamtal hålls det tredje samtalet med förhoppningsvis en bra återkoppling om måluppfyllnad, arbetsprestation och kompetensutveckling. Planen för implementering av RIK som process och förhållningssätt är under tre år, vi räknar med att det tar den tiden, säger Annica Bjurfors.

– I början mottogs den här utbildningsinsatsen med lite motstånd från cheferna, det tog för mycket tid från deras hårt pressade verksamhet. Vid det sista utbildningstillfället hade mycket fallit på plats och många chefer var taggade och ville köra enligt vår nya modell, säger Annica Bjurfors.

Kursledarna från Mercuri International är LRF mycket nöjda med.
– De har fått jättebra utvärderingar så det har varit toppen, säger Annica Bjurfors.

 För att få hjälp med att implementera detta kontaktade LRF, Mercuri International.

Fråga SYV