Så väljer du rätt kurs

Vi tog hjälp av experter för att reda ut vilka faktorer som är viktiga när man ska välja kurs för kompetensutveckling på jobbet.

Det absolut viktigaste är att vara tydlig med målet för utbildningen. Vad ska utbildningen resultera i? Se till att målet med utbildningsinsatsen är S-M-A-R-T, det vill säga Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt, säger Eva M Torsson, vd för Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag.

Petra Rosenberg är utvecklingsansvarig för IHM:s ledarprogram och betonar betydelsen av att utbildningsinsatsen ska leda till effekt i deltagarens verksamhet. Det innebär att insatsen omedelbart ska kunna omsättas i praktiken.

­– En utbildningsleverantör måste kunna identifiera ditt behov och ge dig råd om vilken utbildning som passar dig, säger Petra Rosenberg.

När det gäller utbildningsinnehållet tycker Petra Rosenberg att det är viktigt att man tittar på vilka teorier och koncept programmet bygger på och hur det pedagogiskt är uppbyggt så att det verkligen utvecklar beteenden och inte bara insikter.

Om det finns verktyg och metoder i utbildningen, säkerställ att de bygger på en forskningsgrund. Då leder utbildningen också till bättre prestation och högre effekt.

– Det är bra om utbildningen sker över tid, så att deltagaren får möjlighet att reflektera, träna och omsätta teorier till praktisk handling i den egna verksamheten, säger Petra Rosenberg.

Säkra kvaliteten på kursen

Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag (SAUF) är branschorganisationen för kommersiella utbildningsföretag som arbetar med kompetensutveckling av vuxna för arbetslivet. Det är den enda organisationen som kvalitetssäkrar utbildningsföretag oavsett vilket ämne de utbildar i.

75 utbildningsföretag är kvalitetssäkrade av SAUF. Väljer du något som inte finns med bland dessa, var noga med att ta kreditupplysning och kolla med Allmänna Reklamationsnämnden. Finns F-skattesedel? Om inte, kan det vara tecken på strul.

Var också noga med att ta referenser!

Checklista

  • Identifiera en tydlig målsättning med utbildningen

  • Välj en leverantör som erbjuder rådgivare

  • Kontrollera att upplägget med kurstillfällen passar dina behov
  • Välj en leverantör som är kvalitetssäkrad

  • Ta referenser

  • Kontrollera forskningsbakgrund

  • Se till att det tekniska stödet är bra, särskilt om du läser på distans

Sök och jämför

I sökfunktionen får du lätt överblick och kan jämföra kurser inom din ämnesinriktning.

Fråga SYV