"Kursledaren var fantastisk"

 ANNONS

Poia Jabbari ändrade sitt arbetssätt efter en utbildning på FAR Akademi. 

I dag känner han att han har en bättre helhetsförståelse och koll på konsekvenserna av olika beslut.
– Utbildningen var proffsigt upplagd och man kunde tidigt se att den var näringslivsförankrad, säger Poia Jabbari.

För drygt ett år sedan avslutade Poia Jabbari 1-årsprogrammet, Certifierad controller på FAR Akademi. Han jobbade redan som controller på Santa Maria och satt med i ledningsgruppen för säljorganisationen.
– Jag och min förra chef ville att jag skulle vidga mig mer som controller för att få ett bredare perspektiv samt mer businessdriv än ren controlling i min roll, säger han.

Utbildningen är uppdelad i fem block utspridda över året och innehåller skilda moment som lönsamhetsstyrning, ledarskap och kommunikation.
– Jag har lärt mig att i lugn och ro bearbeta de bitar som belystes i kursen. Framför allt de strategiska bitarna som blir mer och mer relevanta för controllers, säger Poia Jabbari.

Controller-rollen är i förändring och går mer från att bara stirra på siffrorna till att ta ett helhetsgrepp.
– Jag lärde mig att tänka på mer än bara det finansiella läget. Som till exempel: hur beter sig konkurrenterna och hur tänker kunderna. Utbildningen gav mig en helt ny infallsvinkel. Ett retorikinslag lärde mig lägga fram ekonomisk data så att den blir begriplig för åhöraren, säger Poia Jabbari.

Han var mycket nöjd med utbildningen på FAR Akademi och framför allt den ansvarige för kursen.
– Kursledaren var fantastisk - pedagogisk med mycket näringslivsfokus. Det blev inte bara teorier utan drogs hela tiden paralleller till näringslivet, säger Poia Jabbari.

Certifierad controller - 1-årsprogram

Programmet fokuserar på verksamhetsstyrning och business control.
Utbildningen består av fem block som genomförs i två till tre dagseminarier.
Varje block består av föreläsningar, diskussioner och genomgång inför kommande projektarbeten.
Mellan de olika blocken arbetar du hemma med projektarbeten.

Fråga SYV