Toppstudenter blir lärare

Foto: Privat

Teach for Sweden är projektet där toppstudenter från landets universitet får möjlighet att utbilda sig till lärare och jobba på speciellt utsatta skolor. Nu söker man ledartalanger som vill göra skillnad.

Fram till 2020 finns ett behov att rekrytera 50 000 behöriga lärare och inom ämnena Matematik, NO och Teknik är bristen på behöriga lärare akut redan i dag.

Nu tar man ett nytt grepp för att rekrytera engagerade personer till läraryrket. Studenter, framförallt inom tekniska och naturvetenskapliga universitetsprogram har möjlighet att söka till ”Teach for Sweden”, ett projekt där deltagarnas uppdrag är att arbeta för en skola där elevens uppväxtort eller föräldrarnas utbildningsbakgrund inte är avgörande för om eleven når målen i skolan. Som deltagare får man under en tvåårsperiod den pedagogiska utbildningen som krävs, ledarskapsutbildning och jobb på skolor som särskilt behöver duktiga och engagerade lärare.

Maja Finnveden, bioteknikstudent på KTH i Stockholm,  är en av de studenter som har sökt till programmet.

–  Det är fel att det ska spela roll var man växer upp eller vad man har för föräldrar. att skolsituationen ser så annorlunda ut bara en tunnelbanestation bort. Jag tycker utbildningsfrågor är väldigt intressant och nu har jag verkligen möjligheten att påverka, säger Maja Finnveden som istället för en spikrak väg ut i sin bransch nu istället väljer att jobba som lärare i två år.

Hon tycker att det är en ny, bra väg att rekrytera.

– Jag tror att det finns många som har ett tekniskt intresse som är intresserade av att jobba som lärare, men som väljer att bli civilingenjör istället eftersom lönebilden ser så extremt olika ut, säger Maja.

Hon har själv upplevt hur mycket bra lärare kan betyda.

– På högstadiet var jag en tonåring som inte var den mest omtyckta av lärarna. På gymnasiet förändrades allt eftersom lärarna såg mig och att jag hade talang, vilket gjorde att jag gick ut gymnasiet med höga betyg. Jag känner att jag på något sätt vill ge eleverna det som mina lärare gav mig.

Teach for Sweden

Fråga SYV