Skolan där eleverna väljer lärare

Foto: Christina Blom

Alla elever har rätt att påverka sin undervisning – men det fungerar inte alltid i praktiken. Ett av undantagen är Hermods gymnasium, där eleverna till och med får vara med och anställa sina egna lärare.

På Hermods gymnaisum har man valt en annorlunda form av elevinflytande. Behöriga lärare kallas till audition, där får de visa sin förmåga att leda, samarbeta och undervisa inför blivande elever – som alltså är med och väljer sina egna lärare.

– Det är bra, men man kan ju inte klaga på lärarna sedan eftersom det är vi som har bestämt vilka vi ska ha, säger 15-åriga Natalie Alvetjärn och Athina Papathanasiou.

Deras blivande gymnasiekompisar har bland annat fått ha en frågestund med de sökande lärarna, som har fått svara på varför de vill bli lärare oh vad de aser att de är bra på att undervisa.

– Vår uppgift var att bedöma lärarna utifrån kreativitet, struktur, ledarskap och attityd, säger Caroline Kärreman, 16.

Efteråt har de utvärderat alla kandidater tillsammans med skolchefen Staffan Mörner och andra representanter från Hermods. Lärarna med bäst elevbetyg blev sedan kallade till intervjuer.

 – Det har varit en speciell känsla att känna att de som ansvarar för vår gymnasieskola verkligen lyssnar på oss, säger Erik Börner, 16.

Moa RIkner, 15, har aldrig tidigare haft möjlighet att påverka sina skolor på samma sätt.

– Nej, jag har kanske fått vara med och bestämma när vi ska ha prov och liknande, men aldrig något så här viktigt.

De blivande Hermodsleverna ser bara fördelar med att få vara med och anställa sina lärare.

– Möjligtvis kan processen vara jobbig och tuff för lärarna, men det är ju ändå i som elever som kommer ha dem i tre år och då gäller det att man gillar sina lärare, säger Isabella Öhman, 15.

Exempel på elevinflytande i olika gymnasieskolor

Globala gymnasiet i Stockholm
Har elevmöten, stormöten och elevkonferenser där eleverna själva kan påverka viktiga frågor

Nyvångsskolan i Lund
Arbetar med elva olika klassråd för olika frågor, bland annat IT-råd, bussråd och antimobbning- och antirasismråd

Nyköpings gymnasium
Nominerar elever till Undomsfullmäktige, som arbetar för att ge frågorna i kommunen ett ungdomsperspektiv.

Sök gymnasieutbildning

Fråga SYV