App gör matten lättare

Foto: Johanna Boussard

Svenska elevers matematikkunskaper fortsätter att rasa i internationella jämförelser. Nu görs det satsningar på att förbättra matematikundervisningen både från statligt och privat håll. Mathleaks har utvecklat en app, som ett komplement till matteboken.

Studierna PISA och TIMSS visar att svenska elevers matematikkunskaper är lägre än genomsnittet i EU/OECD-länderna, och Sverige är ett av fåtal länder som uppvisar en kontinuerlig resultatförsämring under 2000-talet.

Vilka satsningar på matematikundervisningen görs då i Sverige? Till hösten utökas undervisningstiden i matematik med 120 timmar i grundskolan. Skolverket satsar på fortbildning av matematiklärarna i ”Matematiklyftet” som pågår mellan 2012 och 2016. ”Mattekommissionen” är ett nytt initiativ av elva representanter från utbildningsväsendet, forskningen och näringslivet.

– Mattekommissionen har som främsta fokus att påverka politiker att skapa bättre förutsättningar för lärarutbildningen och matematikundervisningen i Sverige. Vi vill också inspirera och motivera lärare att utvecklas i sin yrkesroll genom nya innovativa metoder för matematikundervisningen, säger Per Adolfsson, Microsofts svenska VD som är en av initiativtagarna.

Mathleaks är ett företag som vill införa något nytt i matematikundervisningen. När grundarna Henrik Staaf och Patrick Siegbahn jobbade som privatlärare i matematik upptäckte de att det fanns ett stort behov av skriftliga lösningsförslag till varje uppgift i matteboken. Idén till ”Mathleaks” var född, en app med inbyggt diskussionsforum, där eleven när som helst kan få utförliga förklaringar i steg-för-steg på hur man löser uppgifterna i boken.

– Vi vet att behovet av en ny form av pedagogik växer, många är frustrerade. Flera elever fastnar i läxläsningen och får inte hjälp förrän vid nästa lektionstillfälle, säger Henrik Staaf.

Sara Mosaddegh, 18 år, läser samhällslinjen på Sundsgymnasiet i Vellinge och är en av de testpersoner som har använt appen Mathleaks i ungefär ett halvår.

Appen besparar mig en massa tid och frustration, det är som att ha en mattelärare med sig hem. Mina betyg har blivit mycket bättre och inför prov känner jag mig säker på att jag kan lyckas, säger Sara Mosaddegh.

Sök utbildningar med matematikfokus

På gymnasium, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet

På högskola / universitet: naturvetenskap, teknik, data / IT,

Andra inititaiv för att att höja matematikkunskaperna

Mattecentrum & matteboken.se

Mattecentrum är en ideell förening med lokalföreningar i varje ort som helt gratis hjälper över 120 000 barn och ungdomar att förbättra sina kunskaper i matematik. De  arrangerar öppna räknestugor i 20 städer och erbjuder hjälp på internet via matteboken.se.

SKL:s matematiksatsning PISA 2015

Målet är att Sverige på nationell nivå ska nå mycket bättre resultat i den internationella studien PISA 2015 och lyckas halvera den andel elever som idag inte når högre än lägsta nivån och öka den andel som når den högsta. Alla kommuner som deltar åtar sig att förbättra matematikundervisningen i sina grundskolor.

Mattecoach på nätet
Mattecoach på nätet är en del av KTH och andra samarbetsuniversitet i Sverige som ger gratis stöd i matematik av utbildade matematiklärarstudenter. Elever får via en chatt hjälp med matteläxan direkt i hemmet. mattecoach.se

Fråga SYV