Retorikexperten: Lyssna noga

Foto: Christian Gustavsson / Metro Karriär

Fredrik Söderquist är studierektor i retorik och vet hur du kan optimera din kommunikation för att komma förbi och fram i karriären.

En balans mellan att driva budskapet och vara lyhörd för lyssnarna. Det är vad som utmärker en god talare enligt Fredrik Söderquist. Han är i grunden språkkonsult, men slog in på retorikspåret då han ville få möjlighet att lyfta in språket i ett samhällsperspektiv och analysera mänsklig kommunikation i olika situationer.

Fredrik Söderquist är specialiserad på politisk retorik och konstaterar att en ­rådande trend hos politiker är att utgå från sig själva.

– Två trender som syns nu är intimisering och individualising, att politiker vill komma närmare väljarna till exempel genom samtalskampanjer. De pratar mer utifrån sina egna erfarenheter än som representanter för ett politiskt parti.

Utmaningen för politiker är att översätta sina visioner till ett begripligt språk, och att kunna förmedla ett budskap samtidigt som de har målgruppen i åtanke.

– Många politiker gör misstaget att antingen driva det egna budskapet för hårt och glömma bort att ta hänsyn till lyssnarna. Det händer också att de blir för tillmötesgående så att det egna budskapet försvinner. Det gäller att hitta en balans.

Men det är inte bara politiker som har nytta av retorik. Det kan vara till hjälp för vem som helst som vill övertyga, förhandla, lösa konflikter, roa, förmedla engagemang eller bli bättre på att uttrycka sig i större sammanhang.

I en situation där man presenterar sig själv, till exempel på jobbintervjun, ger Fredrik Söderquist rådet att ge konkreta exempel på situationer där man har varit exempelvis stresstålig eller flexibel istället för att nöja sig med att rabbla upp sina bästa egenskaper.

Retorikexperter säger ofta att kroppsspråket kommunicerar lika mycket som orden vi använder, om inte mer. Fredrik Söderquist håller med om att det är viktigt att inte låta det fysiska ta uppmärksamhet från det man vill förmedla, men tillägger att det inte finns någon regel för vad som är ett ”bra kroppsspråk”.

– En engagerad person med mycket energi­ ska inte behöva tona ner sitt kroppsspråk.  Och någon som är mer tillbakadragen ska inte känna sig tvungen att gestikulera mer så att det blir onaturligt. Det viktiga är att kroppsspråket stämmer överens med personligheten, budskapet och situationen.

Fredrik Söderquist menar att goda retorik­kunskaper kan finnas hos vem som helst.

– Alla är retoriker. En person kan ha studerat andra och hittat något som fungerar. Att lära sig retorik kan handla om att överföra den kunskapen till en ny situation.

Han upplever att en vanlig missuppfattning om retorik är att det bara handlar om hur man säger något, inte vad man säger. I själva verket handlar det om både och.

– Retorik handlar också om att lyssna och ta in signaler, och att vara trovärdig och sann mot sina värderingar, säger han, och tillägger att god retorik ökar dina möjligheter att förändra.

– Det finns människor som går runt med ett engagemang som de inte vet hur de ska uttrycka. De kan ha en massa intressanta erfarenheter som de nästan är skyldiga både sig själva och samhället att förmedla.

Fredrik Söderquist

ÅLDER: 43 år
GÖR: Studierektor i retorik på Södertörns högskola och arbetaräven som retorikkonsult.
BOR: I Stockholm
UTBILDNING: Språkkonsultprogrammet på Stockholms universitet 1990-1994
RETORISKA FÖREBILDER: Bill Clinton för att han är bra på att förmedla sin vision och e en verklighetsbild som är lätt att känna igen. Gudrun Schyman, för att hon är bra på att använda sins egna erfarenheter och förklara enkla saker på ett enkelt sätt.

Kurser inom retorik och kommunikation för dig i arbetslivet

Fråga SYV