Brist på bostäder – då kommer lössen

Bristen på studentbostäder är skriande, i de flesta studentstäder. Studenterna tränger ihop sig och flyttar runt hos varandra. Då kommer lössen.

Chris Österlund, vd för Stiftelsen Stockholms studentbostäder, SSSB, varnar för att studentlägenheterna håller på att bli en sanitär olägenhet på grund av trångboddheten.

– Det saknas tusentals studentbostäder i Stockholm, säger han till Dagens Nyheter.

SSSB lade förra året 2,5 miljoner kronor på saneringar och har en sanerare som jobbar heltid med vägglusjakt.

Vägglössen har ökat kraftigt det senaste åren i Sverige, enligt Anticimex.

– Om vi ser tre år bakåt i tiden så har våra uppdrag fördubblats varje år. De senaste 10–15 åren har det ökat konstant men de senaste tre har det ökat väldigt markant, säger Jan Jungerstam, biolog på Anticimex.

Anledningen är att vi reser och övernattar mer på olika platser. Det är då lätt att vägglössen kryper ner i väskan och följer med hem. Lössen finns ofta på kortvariga boenden där det rör sig mycket människor, som vandrarhem, hotell och studentboenden.

– En annan orsak är att vi är mindre upplysta om att vägglöss verkligen finns i samhället. Det är viktigt att man tar tag i problemet så fort man upptäcker vägglöss och kontaktar hjälp för att bli av med de här djuren så snabbt som möjligt, säger Jan Jungerstam.

Att få bort vägglössen kan vara besvärligt och ta lång tid. Det krävs ofta flera saneringar för att bli av med de blodsugande djuren som bara visar sig på natten. Ju mer medvetna människor är desto lättare blir det att upptäcka lössen i tid.

– Det kan också finnas vägglöss i begagnade möbler som man köper eller tar med sig. Framförallt är det möbler som ofta har stått i anslutning till där människor sovit, säger Jan Jungerstam.

Han vill också påpeka att det inte är skamfyllt att råka ut för vägglöss – det kan drabba alla.

– Det beror inte på dålig hygien eller att det är smutsigt, utan de kan leva överallt. De finns nära människan och är en blodsugare som är ganska vanligt förekommande i dag.

Så undviker du vägglöss i studentlyan

Fråga SYV