Bostadsläget – landet runt

Foto: Scanpix

350 000 studenter slåss om 80 000 studentbostäder. Så ser det totala bostadsläget ut i Sverige just nu. Men det varierar mycket från ort till ort. Kolla i listan hur det ser ut på din ort.

Idag finns det drygt 350 000 studenter i Sverige, men endast cirka 80 000 studentbostäder i hela landet. Alla som läser på högskola behöver inte studentlägenhet, men behovet överskrider ändå vida tillgången. De extremt långa köerna till studentbostadsföretagen är det tydligaste uttrycket för detta, i Stockholm idag är kötiden minst 2 år. Detta innebär att många nästan hinner avsluta sina studier innan de ens har fått ett erbjudande om en studentbostad.

SSSB:s bostadsrapport visar att som väntat är läget mest akut i Stockholm och på andra orter ser tillgång och efterfrågan något annorlunda ut. Bristen på studentbostäder är akut även i de stora studentstäderna som Uppsala, Lund och Göteborg. Även i Gävle, Örebro, Luleå, Helsingborg, Kalmar, Malmö och Borås.

Rapporten visar också att Sverige är sämst på att bygga nya studentbostäder, i jämförelse med övriga nordiska länder. Orsakerna är flera, men de viktigaste är kostsamma och utdragna plan och bygglovsprocesser, krångliga och orimliga byggregler, avsaknaden av ekonomiska styrmedel och bristen på marktillgång i närheten av högskolorna och universiteten.

– Det är fullständigt oacceptabelt för den enskilde studenten, som drabbas hårdast. Men det är inte heller bra för Sverige om tillväxen hämmas på grund av bristen på studentbostäder. Nu behöver vi ett studentbostadslyft!, säger Chris Österlund, vd SSSB.

Bostadsläget ort för ort

Brist
Stockholm
Göteborg
Malmö
Uppsala
Lund
Gävle
Luleå
Örebro
Borås
Kalmar Helsingborg

Balans
Halmstad
Piteå
Växjö
Norrköping
Sundsvall
Linköping
Jönköping
Norrtälje
Eskilstuna
Visby
Skövde
Umeå
Borlänge
Karlskrona

Överskott
Falun

Tips för att hitta studentbostad

Hitta drömutbildningen

Sök bland samtliga kurser och program på högskolan i AllaStudiers sök.

Fråga SYV