Uppsatsen kan ge karriären en skjuts

Foto: Christina Blom

Uppsatsskrivande på högskolan är ett strategiskt bra tillfälle att få in en fot där man vill och skaffa sig spetskompetens. Men vilka är framgångsfaktorerna? Följ ditt intresse och var inte rädd att skriva själv, råder Jennie Ryding, som vann årets uppsatsstipendium från Unionen.

Jennie Ryding, 28 valde kandidatuppsatsämne utifrån intresse och att hon själv planerade att i framtiden börja forska. Därför blev hon en del av ett redan existerande forskningsprojekt. Resultatet blev så bra att hon nu vunnit Unionens uppsatsstipendium för sin undersökning om varför så få pappor tar ut sin föräldraledighet.

Jennie tycker att man ska lyssna på sig själv när man väljer uppsatsämne och inte påverkas av vad andra vill skriva om, eftersom man ska tillbringa så mycket tid med ämnet.

Det är jättebra om ämnet är av allmänt intresse och jag kan rekommendera att skriva i ett forskningsprojekt, på så sätt kan man nå högre kvalitet eftersom man kan få mycket assistans från andra som bedriver forskning kring det specifika ämnet, säger Jennie Ryding.

Martin Höst, professor på Lunds tekniska högskola och författare till boken ”Att genomföra examensarbete” tycker att det finns ett par olika faktorer som är avgörande för att lyckas med uppsatsen.

­– Att välja en frågeställning som är lagom begränsad, intressant och aktuell, att ha eller skaffa sig god förmåga att projektleda på egen hand och att skriva hela tiden, man får inte vänta med att börja skriva till på slutet, då har man hunnit glömma vad man gjort, säger Martin Höst.

Den största utmaningen är att bibehålla intresset och engagemanget under arbetet med uppsatsen, tycker Jennie.

För mig var det bra att jag var i ett projekt, jag hade tryck på mig att det skulle bli ett resultat.

Tips för att skriva en vinnande uppsats

Var inte rädd för att skriva själv
Är du intresserad av ett ämne som ingen annan är intresserad av ska du inte tveka att skriva själv. Det är ett unikt tillfälle att lära dig mycket om ett ämne som intresserar dig och ger dig spetskompetens. Du kommer också att lära dig mycket om dig själv när du skriver solokvist.

Var långsiktig i uppsatsarbetet
Börja långt tidigare än uppsatskursen startar med att tänka på uppsatsämne och vilken metod du ska använda, det tar tid att komma fram till ett bra upplägg. Det är en tankeprocess som man bör bära med sig en lång tid och fundera över olika tillvägagångssätt och ha tid och reflektera.

Välj projektkurser tidigare under utbildningen
Uppsatsens framgång beror mycket på hur duktig du är på projektledning. Det är dels sådant man har i sig men är också sådant man lär sig av erfarenhet. Om du väljer projektkurser under utbildningen har du bättre förutsättningar att bli en bra projektledare för din uppsats.

Unionens motivering

”Med stipendiet vill vi inspirera unga akademiker som Jennie att fortsätta bidra med inlägg som hjälper till att utveckla svenskt arbetsliv. Vi vill samtidigt visa hur kunskapen hos högskolestudenter kan bidra med nytänk och praktisk nytta för svenska företag,”

Peter Johansson, kommunikatör på Unionens studentsektion

Mer om uppsats

Fråga SYV