Chefens kompetensutveckling

 ANNONS

Många chefer har insett fördelen med ett medlemskap i Unionen Chef. 

Ett tungt vägande skäl är möjligheten till betald kompetensutveckling.
– Chefer som fortsätter att utvecklas når högre resultat, säger Charlie Levin, kompetensutvecklingsexpert på Unionen.

För att stärka medlemmarnas ställning på arbetsmarknaden ger Unionen Chef stöd för kompetensutveckling genom att ersätta litteratur- eller materialkostnad med upp till 12600 kronor.

Unionen är Sveriges största fackförbund för chefer. Genom att erbjuda betald kompetensutveckling vill Unionen Chef att medlemmarna också ska bli de bästa cheferna.
– Utöver att vi jobbar med studiestöd som täcker kostnaden för kurser och utbildningar driver vi också frågan på politiskt håll för att det ska satsas mer på kompetensutveckling för chefer, säger Charlie Levin.

För de flesta medarbetare är uppdraget i ett företag väldigt tydligt och det är lätt att bestämma inom vilket område personen behöver kompetensutvecklas. För en chef kan det vara svårare att hitta rätt utbildning.
– En chef behöver utveckla kompetensen som ledare men också verksamhetsområdet. Det gäller att hitta en balans mellan de här intressena, säger Charlie Levin.

Även om du som chef är nöjd med dina resultat och når budgetmålen menar Charlie Levin att kompetensutveckling fortfarande är viktigt.
– Vi jobbar efter mottot att allt kan bli bättre. Du kan sätta nya mål och se till att utvecklas på individnivå. Att hålla sig väl uppdaterad kommer att ge dig bättre möjligheter att byta jobb den dagen du vill eller måste söka en ny tjänst, säger han.

Han ser därför gärna att fler chefer går med i Unionen Chef.
– Du har mycket att vinna på att gå med. Du får större möjligheter till kompetensutveckling, bättre chanser att nätverka och delta i kurser som stärker din kompetens på arbetsmarknaden, säger Charlie Levin.


Läs mer

Fråga SYV