Boosta din kreativitet

Foto: Anna-Lena Ahlström

Kreativitet hyllas i samhället. Arbetsplatser uppmanas att skapa ett kreativt klimat för att uppmuntra nya idéer och i skolan är numera entreprenörskap en del av läroplanen. Men vad kan man själv göra  för att bli mera kreativ? Vi frågade kreativitetsexperten om råd.

Nicolas Jacquemot är etnolog, författare och bokaktuell med ”Kreativitetskoden”. Där avslöjar han hemligheterna bakom kreativitet och ger verktygen för hur man kan bli mer kreativ.

Han håller med om att kreativitet bedöms som viktigt i samhället.

– Jag tror att det är jätteviktigt. Kreativitet handlar om att lösa utmaningar på nya sätt, det hjälper en både i skolan och i yrkeslivet. I skolan behövs kreativitet för att utveckla originella idéer, och för att bli en bättre student. På jobbet behövs kreativitet för att ta fram nya tjänster och produkter.

Men vad är det då som skapar kreativa idéer?

– En tillåtande och inspirerande miljö, men också att man har kunskap inom sitt ämnesområde. Stress kan ta kål på kreativiteten. Samtidigt kan man öva upp sin förmåga att vara kreativ även om man är tidspressad, vilket man ibland är som student.

Ju mer Nicolas grävde i forskningen kring kreativitet, desto tydligare blev det att uthållighet och förmågan att kämpa vidare spelar en nyckelroll för kreativiteten.

 – Uthållighet är en viktig del i kreativitet och i en spännande studie fann man att uthållighet var viktigare än intelligens för att lyckas. Att fortsätta när det är motigt, prova olika lösningar och ’walk that extra mile’ är alltså ett framgångsrecept.

Nicolas sex tips hur man blir mer kreativ

Gör ”mind maps”
Använd stora ark och skriv, rita, kategorisera och finn den röda tråden. Det främjar kreativiteten enligt forskningen.

Ta bort distraktionsmoment.
Stäng av mobilen, skippa internet och fokusera på nuet. Med lite övning kan du uppnå flow, vilket innebär att pluggandet blir både njutningsfullt och effektivt.

Kombinera mera
Om du har möjlighet så plugga två ämnen samtidigt. Det stimulerar kreativiteten och skapar synergieffekter. När det ena känns tråkigt och svårt kan du dessutom hämta kraft och inspiration från det andra.

Rör på dig.
Det finns tydliga kopplingar mellan fysisk aktivitet och kreativitet. Kan du få in träning någon gång mitt på dagen är det ännu bättre.

Ha kul!
Lekfullhet och glädje boostar kreativiteten. Forskning visar att vi har lättare att nå ett kreativt genombrott om vi är på gott humör. Skippa alltså inte den roliga kårfesten.

Lyssna på musik
Kreativitet och musik går hand i hand och för många är musik ett bra sätt att stänga ute distraktionsmoment. Välj 
låtar efter tycke, humör och känsla och gör speciella plugg-Spotifylistor.

Mer om kreativitet

Fråga SYV