Mitt-i-karriärister ratar chefsjobb

Varannan person som befinner sig mitt i karriären är intresserad av att byta jobb. Men chefsskap prioriteras lågt.

Folkuniversitetets undersökning som gjorts i samarbete med YouGov visar att det mitt-i-karriäristerna söker i yrkeslivet är nya kunskaper, personlig utveckling, högre lön och bättre balans mellan jobb och fritid. Hela 58 procent funderar på att byta jobb.

Under semestern har vi tid att fundera på om vi vill förändra något på jobbet.
Vi har varit nyfikna på att ta reda hur tankarna går hos dem som befinner sig mitt i karriären, säger Mona Lanneskog, marknadschef på Folkuniversitetet i Stockholm.

Trots att det är så många som har en önskan att byta jobb, är det få som gör något åt det. Endast 14 procent uppger att de aktivt söker nytt jobb och den  vanligaste anledningen att inte fler söker sig vidare är att de inte vet vad de vill jobba med (31procent).

Det som gäller för mitt-i-karriäristerna är att lära sig nya saker (50%) och fortsätta sin personliga utveckling (49%). En dryg tredjedel upplever att det är svårt att känna inspiration på jobbet (35%) och nästan lika många ser den rådande teknikutvecklingen som en utmaning (31%). Att många (66%) av de tillfrågade är intresserade av att gå en utbildning eller läsa en kurs är därför föga förvånande. Områdena som lockar är främst teknik (22%), tätt följt av personlig utveckling (19%).

Just IT-relaterade kurser är väldigt populära. Att hålla sig uppdaterad samt lära sig nya program är ett sätt att bredda sin kompetens. När det gäller personlig utveckling erbjuder vi bland annat kurser i personlig effektivitet och kreativitet & idéutveckling, säger Mona Lanneskog.

Hitta kursen som tar dig framåt

Är du mitt i karriären och vill hitta kurser som som gör att du utvecklas på jobbet eller i karriären? Sök i AllaStudiers kurssök för yrkesverksamma.

Fråga SYV