Alla ska få rätt till komvuxutbildning

Regeringen vill stärka rätten till vuxenutbildningen genom att ge alla rätt att läsa in grundläggande och särskild behörighet till högskolan.

Regeringen anser att individens möjligheter att gå vidare till högre studier behöver öka. Därför aviserar regeringen i kommande budgetproposition att rätten till kommunal vuxenutbildning ska stärkas. Alla ska ha rätt att läsa in grundläggande och särskild behörighet till högskolan.

- Vi tar bort återvändsgränder när vi ger alla rätt att läsa in högskolebehörighet. Vi ger också nya möjligheter till de som väljer en ny yrkesbana, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Vissa kommuner erbjuder redan i dag möjligheten att läsa in högskolebehörighet till alla som till exempel hoppat av gymnasiet av olika skäl, men de har ingen skyldighet att göra det.

Enligt utbildningsminister Jan Björklund kommer kommunerna att få höjda statsbidrag för att genomföra reformen. Regeringen förhandlar med Sveriges Kommuner och Landsting om frågan och presenterar därefter lagförslag som kan börja gälla från januari 2017.

Mer om komvux

Sök Komvuxutbildning

Sök komvuxutbildning i AllaStudiers sökfunkion

Fråga SYV