Många hoppar av lärlingsutbildning

Foto: Stock Exchange

Intresset för gymnasieskolans nuvarande lärlingsutbildning är svalt. Dels är det färre som börjar som lärling, dels är avhoppen stora, visar en rapport från Skolverket.

Antalet lärlingar i årskurs 1 var i våras nere på 1 800 – en halvering på tre år. Bland dem som började på lärlingsutbildningen hösten 2011 hade 40 procent hoppat av året därpå. Många av dem började i stället på ett "vanligt" yrkesprogram. Kvalitetsbrister, dåligt rykte och uteblivet stöd från flera branschorganisationer kan vara några förklaringar till att elever väljer bort lärlingsutbildningarna, enligt Skolverket.

Regeringen har aviserat en ny form av lärlingsutbildning, där eleverna blir anställda och de aktuella företagen får ett kraftigt höjt statsbidrag.

Fakta lärlingsutbildning på gymnasiet

Lärlingsutbildningen infördes på försök 2008 och blev permanent i och med gymnasiereformen 2011.

Andelen elever som går ett yrkesprogram som lärling är marginell, och var i våras nere på 5,1 procent. Den kull som började som lärling läsåret 2012/13 bestod av 1 854 elever.

Hösten 2012 hade 177 skolor i landet lärlingsutbildning, med i snitt 12 lärlingar var. Av de skolor som har relativt många lärlingar dominerar de fristående Praktiska och Yrkesgymnasiet.

Källa: Skolverket

Läs också

Fråga SYV