Karolinska – ett av världens bästa lärosäten

Foto: Urban Bråhde

När världens bästa universitet rankas faller europeiska lärosäten i årets undersökning – men Sverige och Skandinavien utgör ett undantag. Fem svenska universitet finns på topp 200-listan.

Precis som tidigare år är det USA som dominerar när brittiska Times Higher Education rankar världens bästa universitet. Sju av lärosätena på årets topp 10-lista är amerikanska, med Kaliforniens tekniska institut kvar på första plats. På delad andraplats kommer amerikanska Harvard och brittiska Oxford.

Asiatiska universitet går starkt framåt i år, medan de europeiska generellt sett faller i den respekterade rankningen.

– Med oroväckande tecken på nedgång i Europa går Skandinaviens ledande universitet tvärtemot den trenden, säger Phil Baty på Times Higher Education Rankings i ett pressmeddelande.

Av de svenska lärosätena rankas Karolinska Institutet högst och klättrar från plats 42 till 36. Stockholms universitet och KTH finns också bland den som klättrar, medan Uppsala och Lunds universitet tappar i årets mätning.

– Sverige har fem universitet på topp 200-listan, Danmark tre, och Finland och Norge ett vardera. Skandinaviens starka system för att finansiera universiteten med offentliga medel har uppenbarligen varit bra för länderna i den globala konkurrensen, säger Phil Baty.

Universitetsrankningen görs utifrån 13 olika indikatorer som tillsammans ger en bred bild av lärosätena. Det som mäts är bland annat forskning, undervisning och internationalisering.

KI:s rektor: "Betyder ganska mycket för självkänslan"

Allra högst rankat av de skandinaviska universiteten är Karolinska Institutet, som dessutom klättrar från plats 42 till 36 i årets rankning.

– Trots att vi har en så pass fokuserad verksamhet och är ett ganska litet universitet kommer vi väldigt högt, så det är vi naturligtvis glada och stolta över. Det som driver våra resultat är en stark forskning och att vi har en hög internationaliseringsgrad, säger Anders Hamsten, rektor på Karolinska Institutet, KI.

– Men de allra viktigaste jämförelserna för oss är de som analyserar medicinska universitet, universitet med samma uppdrag som vi har. Då är vi verkligen ett av världens ledande medicinska universitet.

Vad betyder den här typen av rankningar för er?

– Det betyder ganska mycket för självkänslan. Vi vet att indikatorerna som mäts i de här rankningarna är relativt instabila och att man får räkna med naturliga svängningar. Men om man går upp hela sex platser får man ändå se det som en tydlig positiv indikation, säger Anders Hamsten.

Times Higher Education University Ranking

Topp 10 i världen
1. Kaliforniens tekniska universitet (1)
2. Harvard (4)
2. Oxford (2)
4. Stanford (2)
5. Massachusetts Teknologiska institut (5)
6. Princeton (6)
7. Cambridge (7)
8. Berkeley, Kaliforniens Universitet (9)
9. Chicagos universitet (10)
10. Imperial College London (8)

Svenska universitet och högskolor
36. Karolinska Institutet
103. Stockholms Universitet
111. Uppsala Universitet
117. KTH
123. Lunds Universitet
201. Göteborgs universitet
276. Chalmers
251. Sveriges Lantbruksuniversitet
301. Linköpings Universitet
301. Umeå Universitet

Källa: Times Higher Education University Ranking

Se hela rankningen

Läs också

Fråga SYV