Intresset för språk väcks tidigt

Svenskars intresse för språk och utbildning med internationell inriktning ökar stadigt. Och intresset väcks allt längre ner i åldrarna. Annie Engel, 15 läser på Internationella Engelska Skolan, som är en av de skolor som expanderar snabbast.

Sedan 2009 har svenska studenter intresse för att läsa språk på högskolan ökat med 15 procent, visar en ny kartläggning av språkföretaget EF. Och intresset går ner i åldrarna, att välja en internationell, språkinriktad väg även i grundskolan blir allt vanligare. Ett tydligt exempel är Internationella Engelska Skolan som har expanderat stadigt de senaste tio åren och idag har 15 500 elever runt om i Sverige. Det är en fristående skola, som följer svensk läroplan men där upp till 50 procent av undervisningen sker på engelska.

Jag visste direkt att jag ville gå på den här skolan när jag fick höra om den, jag blev så himla lockad av engelskan. Första året trodde jag inte på lärarna när de sa att vi skulle prata flytande engelska efter ett halvår, men det stämde, berättar Annie Engel, 15 som nu går årskurs 9 på Internationella Engelska Skolan i Göteborg.

Damian Bunker, Head of Academics för Internationella Engelska Skolan bekräftar att det är lång kö för att få en plats på skolan i många städer.

Många elever och deras familjer väljer vår skola för att vi har en lugn inlärningsmiljö och goda resultat. Det internationella inslaget och tvåspråkighet är viktigt, vi rekryterar engelsktalande lärare huvudsakligen från Kanada, USA och Storbritannien och alla olika kulturer integrerade blir en stark upplevelse för eleverna, säger Damian Brunker.

Flertalet av skolorna med internationell profil är fristående och inför valet av skola tycker Kjell Hedwall, avdelningschef för utbildningsförvaltningen på Skolverket, att man ska ställa samma frågor oavsett skoltyp.

Ställ frågor kring undervisningskvalitet, metoder och miljö och försäkra dig om att det är enligt svensk skolas riktlinjer. Se också till att det finns stabila ekonomiska förutsättningar så att det inte finns risk att skolan avvecklas, säger Kjell Hedwall.

Skilj mellan olika typer av skolor

Fristående skolor med internationell profil
Friskolor har en annan ägare än stat, landsting eller kommun och är skattefinansierade med skolpeng. De följer de nationella läro- och kursplanerna och står under Skolinspektionens tillsyn. De skolor med en internationell profil väljer timplanens tid för ”skolans val” för egen profilering och att lägga utökad tid i till exempel språk.

Internationella skolor
Det finns 11 skolor i Sverige som inte följer svensk kursplan och som först och främst är ämnade för skolpliktiga barn med utländsk bakgrund som vistas tillfälligt i Sverige. Dessa skolor tar också emot svenska barn om det finns särskilda skäl. Exempel på skolor i den här gruppen är Tyska skolan,  och ISGR/International Section.

Kommunala skolor med internationell profil
Vissa kommunala grundskolor erbjuder eleverna att välja mellan olika inriktningar, profiler, där internationell profil kan vara en. Eleven får då möjlighet till fördjupning och breddning av sina kunskaper inom profilområdet.
Skolans undervisning följer förstås nationella styrdokument såsom läroplan och kursplan.

Gymnasier med internationell inriktning

Fråga SYV