Rekordmånga sökte vårens kurser

Foto: Stock Exchange

Totalt tog Antagning.se emot 218 862 anmälningar till vårens program och kurser på högskolan. Jämfört med VT 2013 är det en ökning med 9 810 anmälningar eller 4,7 procent.

– Det höga söktrycket kan delvis bero på att detta var sista gången som de med gamla gymnasiebetyg inte konkurrerar om platserna med sökande med den nya gymnasieexamen, säger Tuula Kuosmanen, chef avdelningen för antagning och studentstöd. Sökande med gamla gymnasiebetyg kan ha räknat med att konkurrensen om platserna kommer att öka när de med den nya gymnasieexamen får en egen urvalsgrupp.

Även Universitets- och högskolerådets redovisning till regeringen om en lägsta gräns för högskoleprovsresultat vid urval kan ha spelat in. Sökande som hoppas bli antagna i urvalsgruppen för högskoleprov, trots relativt lågt resultat, kan ha passat på att söka utbildning innan regeringen eventuellt genomför en sådan förändring.

De populäraste utbildningarna

Juristprogrammet, Stockholms universitet, 1583 sökande

Läkarprogrammet, Karolinska Institutet, 1373 sökande

Juristprogrammet, Lunds universitet, 1356 sökande

Kandidatprogram i företagsekonomi, Stockholms universitet 1028 sökande

Juristprogrammet, Uppsala universitet, 994 sökande

Ekonomie kandidatprogram, Lunds universitet, 977 sökande

Socionomprogrammet, Stockholms universitet, 951 sökande

Pskologprogrammet,  Stockholms universitet, 940 sökande

Ekonomie kandidatprogram, Uppsala universitet, 848 sökande

Psykologprogrammet. Göteborgs universitet, 804 sökande

Fråga SYV