Svårt att få tillbaka studieavgift

Foto: Natanel Johansson

Den som inte är nöjd med en vara eller tjänst brukar kunna få pengarna tillbaka. Men det gäller inte utländska studenter som betalar för att läsa vid svenska universitet.

Amerikanska Connie Dickinson på Mälardalens högskola kräver tillbaka studieavgiften på 183 000 kronor. Hon anser att utbildningen hade för låg kvalitet. Hon uppger för P 3 Nyheter att läraren varken kunde engelska eller svenska. Hon säger också studenterna tvingades dela datorer och att det inte fanns tillräckligt med stolar utan vissa studenter tvingades sitta på golvet.

Men hon kommer inte att få tillbaka några pengar från högskolan.

– Vi har gått tillbaka och tittat i avgiftsförordningen och vår jurist gör bedömningen att vi inte ens får betala tillbaka pengarna, säger Mälardalens högskolas rektor Karin Röding.

Hon säger att det redan innan avgifterna infördes fanns många kritiska röster bland rektorer i landet. 

Universitetskanslerämbetets chefsjurist Christian Sjöstrand tror att det nog krävs att en enskild student tar sig an att driva det i domstol för att något ska hända. 

– Det är inte en enkel sak att göra eftersom man måste stämma högskolan i tingsrätten, säger han.

När Connie Dickinson började studera på Mälardalens högskola hade de nya reglerna för utländska studenter precis införts. Men själva kostnaden har inte varit något problem.

– Jag tycker inte det är fel att betala för en utbildning. Men jag vill få det jag har betalat för, säger hon.

Hon har nu avbrutit studierna för att undvika fler kostnader. 

Hela utbildningen skulle ha kostat 330 000 kronor. Hittills har hon betalat 200 000, pengar som hon troligtvis inte får tillbaka. Att Mälardalens högskola vägrar betala gör att hon funderar på rättsliga åtgärder.

– Jag förstår inte varför jag inte har rätt att få pengarna tillbaka. 

Studieavgifter för utländska studenter i Sverige

Studieavgifterna
Omfattar studenter från länder utanför EU, EES (Norge, Island, Liechtenstein) samt Schweiz.

Priset
Kostnaden per läsår kan variera mellan 80 000 och 200 000 kronor

Stipendier
Varje år finns stipender att söka finansierade via staten eller stiftelser.

Chat om utbildningskvalitet

Mer om utländska studenter i Sverige

Fråga SYV