Hon tog korta vägen till jobbet

Forskning vid Stockholms universitet visar att drygt 60 procent av de invandrare som varit i Sverige i sex år och arbetar, är överutbildade för sitt arbete. ”Korta vägen” är projektet som ska förbättra den siffran. Maria Baeva deltog förra året och har idag ett kvalificerat jobb.

Korta vägen är en upphandlad arbetsmarknadsutbildning mellan svenska universitet och högskolor och Arbetsförmedlingen där man skräddarsyr en halvårslång utbildning varvat med kvalificerad praktik, till nyanlända akademiker.

Lovisa Fältskog Johansson är projektledare för Korta vägen vid Stockholms universitet.  I ett tolvmannateam av karriärvägledare och koordinatorer kartlägger de deltagarnas kompetens, och säljer in den till svenska företag, kommuner och organisationer.

­– Vårt fokus ligger på att kartlägga kompetensen och hur den går att matcha inom deltagarnas olika branscher. Språket är förstås viktigt men kommer inte alltid i förstahand, det är inte alla företag som kräver en hög nivå på svenskan, säger Lovisa Fältskog Johansson.

Maria Baeva, 30,var deltagare i Korta vägen förra året. Genom sin praktikplats i Nacka kommun fick hon anställning och jobbar idag som administrativ handläggare. Hon har en masterutbildning med inriktning på företagsekonomi och språkvetenskap från Sankt Petersburg i Ryssland och invandrade till Stockholm i maj 2012. Ganska direkt fick hon tips om Korta vägen av sin arbetsförmedlare.

Det kändes att det var precis vad jag behövde, att få språkundervisning i svenska kombinerat med en praktikplats. Parallellt tränade vi på praktiska moment i det svenska arbetslivet, som att presentera sig för en arbetsgivare, eller att hantera en intervjusituation. Det var intressant och mycket viktigt. Vi fick de små detaljerna som gör stor skillnad, berättar Maria Baeva.

Maria trivs bra på sin arbetsplats och känner att hon utvecklas.

– Jag har fått väldigt bra handledning och jag känner att jag har kunnat bidraga med min kompetens.

Faktaruta

Var?
”Korta vägen” finns på ungefär 20 högskolor, och är ett individanpassat program
som är mellan 12 och 26 veckor. Det består av olika moduler och innehåller kartläggning och bedömning av akademisk kompetens, yrkescoachning, yrkesspecifik svenska på akademisk nivå, kortare utbildningsinsatser och arbetsplatsförlagd utbildning.

Resultat?
Programmet har funnits nationellt sedan 2012 och det finns ännu ingen nationell uppföljning av resultatet. Resultat från Stockholms universitet visar att under 2013 fick 95 procent av deltagarna en kvalificerad praktikplats och 59 procent har fått jobb hittills.

Vad krävs?
Kravet för att få gå Korta vägen är man har minst tre år universitetsutbildning från sitt hemland och en god språkprognos. För mer information, ta kontakt med din Arbetsförmedling.

Fråga SYV