Här presterar studenterna bäst

Foto: Kinga Sjölin-Lezanska

Kvinnor presterar bättre än män, programstudenter bättre än de som läser fristående kurser och distansstudenter presterar allra sämst. Bäst av alla studenter på att ta sina poäng är sjukgymnaststudenterna.

Prestationsgraden, det vill säga i vilken utsträckning en student tar sina högskolepoäng, har sjunkit i Sverige under flera år, men har det senaste året planat ut. Den senaste rapporten från Universitetskanslerämbetet visar att läsåret 2010/2011 tog helårsstudenterna 79 procent av de poäng de varit registrerade för inom fyra terminer. 

Det finns flera tydliga trender när det gäller prestationsgraden. En är att kvinnor har betydligt bättre prestationsgrad än män. En annan är att de studenter som läser fristående kurser ligger lägst i prestationsgrad och har dessutom sjunkit mest. Kombinationen fristående kurser och distans är sämst och deras prestationer fortsätter att sjunka, säger Magdalena Inkanen, utredare på Universitetskanslersämbetet.

Tydligt är att program som leder till en yrkesexamen har bäst resultat, och en av anledningarna tros vara att de leder till legitimationsyrken där man måste ha tagit sina poäng för att få ut sin legitimation och börja jobba. De studenter som presterar allra bäst är studenterna på sjukgymnastprogrammen.  Nathalie Carlsson, 21 läser första året på sjukgymnastprogrammet på Lunds universitet.

– Vi har valt ett framtida yrke där man ska hjälpa och pusha andra att nå sitt mål, det avspeglar sig i mentaliteten i studierna, vi hjälper varandra utan att känna rivalitet. Sedan är det svårt att komma in på utbildningen och man vill göra det bästa av tiden här, säger Nathalie Carlsson.

Faktaruta

Bäst
Sjukgymnastexamen 97 procent
Läkarexamen 96 procent
Tandläkarexamen 96 procent
Sjuksköterskeexamen 95 procent
Psykologexamen 95 procent
Arbetsterapeutexamen 95 procent
Socionomexamen 94 procent

Sämst
Fristående kurser på distans inom teknik 44 procent
Fristående kurser på distans inom naturvetenskap 48 procent
Fristående kurser på distans inom humaniora och teologi 49 procent
Fristående kurser på distans inom juridik och samhällsvetenskap 50 procent
Fristående kurser på distans inom vård och omsorg 69 procent

Positiv och negativ trend
Prestationsgraden har sjunkit mest över tid på fristående kurser på distans, med 6 procentenheter sedan läsåret 2004/05. För helårsstudenter som studerar på campus är trenden den motsatta, prestationsgraden har ökat, med en halv procentenhet.

Fråga SYV