20 000 nya YH-platser

Foto: Stock Exchange

Helikopterpilot, energiexpert och flyginstruktör är tre nya utbildningar som Myndigheten för yrkeshögskolan har gett klartecken att starta under kommande år.

Nu är det klart vilka yrkeshögskoleutbildningar som får tillstånd av Myndigheten för yrkeshögskolan att starta de närmaste åren. Totalt 20 552 yrkeshögskolestuderande från 377 nya yrkeshögskoleutbildningar kommer förse arbetslivet med kompetens. Flest platser beviljas inom områdena Teknik och tillverkning, Ekonomi, administration och försäljning och Data/IT.

Yrkeshögskolan är den enda utbildningsformen där arbetslivets medverkan är obligatorisk, och det är endast utbildningar till yrken som efterfrågas som beviljas.

– Företrädare för svenskt arbetsliv har stora möjligheter att få den kompetens de återkommande säger att de inte får. Vi hoppas nu att arbetsgivare vill engagera sig i de olika utbildningarna, så att de blir ännu mer relevanta för arbetslivet, säger Jill Thenander, chef för avdelningen för utbildningsfrågor på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Alla beviljade utbildningar uppdelade på utbildningsområde:

Lista-377-bev-YH-utb-ans-omg-hosten-2013-utb-omr.pdf (439,2 Kb)

Läs också

Fråga SYV