351 beviljade YH-utbildningar

IP-Paralegal, Kommersiell drönaroperatör och Virtual Reality-utvecklare är tre nya utbildningar som Myndigheten för yrkeshögskolan har gett klartecken att starta under hösten 2017 och våren 2018.

Nu är det klart vilka yrkeshögskoleutbildningar som får tillstånd av Myndigheten för yrkeshögskolan att starta de närmaste åren. Totalt har 351 yrkeshögskoleutbildningar blivit beviljade och kommer förse arbetsmarknaden med kompetens. Flest platser beviljas inom områdena Teknik, Bygg och anläggning, Ekonomi och Vård och omsorg. 

Yrkeshögskolan är den enda utbildningsformen där arbetslivets medverkan är obligatorisk, och det är endast utbildningar till yrken som efterfrågas som beviljas.

– Företrädare för svenskt arbetsliv har stora möjligheter att få den kompetens de återkommande säger att de inte får. Vi hoppas nu att arbetsgivare vill engagera sig i de olika utbildningarna, så att de blir ännu mer relevanta för arbetslivet, säger Jill Thenander, chef för avdelningen för utbildningsfrågor på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Här hittar du hela listan på utbildningar beviljade för kommande läsår: 

YH-utbildningar som fått klartecken starta hösten 2017 och våren 2018

Fråga SYV