Här finns framtidens jobb

Foto: Urban Bråhde

Lärare, datautbildade, byggarbetare och undersköterskor. Det är några som kommer att ha lätt att få jobb i framtiden, enligt Arbetsförmedlingen.

Ett yrke som pekas ut som ett framtidsyrke på lite kortare sikt är kock. Lennart Harling, kökschef på stjärnkrogen Gondolen i Stockholm, framhåller flera fördelar med yrket, men att enbart välja det baserat på arbetsmarknaden tror han inte på.

– Många får en chock när de kommer in i ett restaurangkök. De har sett matprogrammen i tv där det ser kreativt och trevligt ut att jobba med mat, och det är det. Men när det kommer 300 personer på luncher är det mer som att spela en fotbollsmatch, säger han.

Arbetsförmedlingen listar en lång rad yrken och utsikterna att få jobb inom dessa på ett respektive fem till tio års sikt. Och prognoserna har god träffsäkerhet. Det framgår när TT går igenom gamla prognoser för "framtidsyrken" 2014 och har jämfört med hur det faktiskt ser ut idag.

Såväl Arbetsförmedlingen som fackförbundet Saco och Statistiska Centralbyrån (SCB) är skickliga prognosmakare när det gäller arbetsmarknaden. Det är bara ett fåtal yrken där förutsägelserna slagit fel.

Förhoppningen är att fler ska utbilda sig till förutspådda bristyrken, respektive färre till yrken där konkurrensen redan är hård om jobben.

– Men jag tror inte att vi ska förvänta oss att genom ett trollspöslag kunna rita om kartan än på lite längre sikt. Studieintresse och utbildningsvolymer är inte så himla föränderligt. Jag tror att vi på marginalen kan påverka flödena genom de här prognoserna, säger Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Utsikter på 5-10 års sikt:

Fråga SYV