Fler vill plugga och jobba heltid

Vill du ta en kurs men samtidigt fortsätta att jobba? Då är du inte ensam. Fler efterfrågar utbildningar med undervisning på tider som gör att man kan behålla sitt heltidsjobb.

Hitta din kurs vid sidan av jobbet:

Allt fler vill vidareutveckla sin kompetens, men samtidigt fortsätta jobba heltid. 

Vi märker ett tryck från yrkesverksamma som vill kompetensutveckla sig vid sidan om sitt jobb, men vill gå en kurs som inte stjäl tid från heltidsjobbet. Det kan handla om att man har fått nya arbetsuppgifter och behöver mer kött på benen, att man vill bredda sig eller gå in på ett nytt spår inom sin bransch, säger Mona Lanneskog, Folkuniversitetet.

Som en följd av efterfrågan ökar Folkuniversitetet i vår antalet diplomutbildningar, där undervisning sker 1-2 kvällar i veckan. Vissa utbildningar är helt nya för att svara på nya behov på arbetsmarknaden. En av de nya utbildningarna är Visual Merchandiser, som tar yrket dekoratör till en ny nivå.

Kunderna är kunniga idag och vet vad de kan kräva. Det räcker inte längre att erbjuda rätt produkt på rätt plats till rätt pris. Nu måste man kunna skapa en miljö som ger en upplevelse och en destination som kunder vill besöka. Det kräver mer av yrkesrollen, dekoratör var ett smalt yrke där man gjorde samma statiska arbetsuppgifter, nu är det en bredare roll där man ska vara kunnig inom fler plan, säger Sofia Andrén, kursledare för kursen Visual Merchandiser.

Faktaruta

Sök studiestöd
Är du medlem i facket kan du i vissa fack söka studiestöd. Unionen ger dig ersättning för litteratur och materialkostnader med upp till 3 175 kr per termin eller totalt 12 700. Du kan få ersättning oavsett om du pluggar på heltid eller kompetensutvecklar dig vid sidan av jobbet.

Kräva utbildning
Det finns ingen lag som ger dig rätt till kompetensutveckling, även om det i vissa kollektivavtal finns skrivelser att en viss pott pengar ska sättas undan till kompetensutveckling. Om du kan visa att ditt jobb blivit mer krävande, så blir det lättare att övertala arbetsgivaren om kompetensutveckling.

Studieledighet
Enligt studieledighetslagen har du rätt till tjänstledighet för studier om du varit anställd hos samma arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Studierna behöver inte ha något med arbetsuppgifterna att göra, men får inte vara självstudier.

Läs mer:

Fråga SYV