5 vanliga frågor om högskoleprovet

Får alla skriva högskoleprovet och kan alla se mitt resultat? Här är svar på några vanliga frågor om högskoleprovet.

1. Får alla skriva?
Vem som helst får skriva högskoleprovet. Det finns inga krav på medborgarskap, uppehållstillstånd eller ålder. Däremot finns provet bara på svenska.

2. Hur funkar det med antagning?
För att kunna använda ditt högskoleprovsresultat vid antagning till högskolan så måste du för det första vara behörig till den eller de utbildningar du vill gå på. Om ett urval måste göras, det vill säga om det finns fler behöriga sökande än platser på en utbildning, fördelas platserna på olika urvalsgrupper. Minst 1/3 och högst 2/3 av platserna ska fördelas till betygsgruppen respektive till högskoleprovsgruppen.

3. Vad är grejen med lottning?
Till vissa utbildningar är det nästan nödvändigt att du har gjort högskoleprovet för att du ska kunna konkurrera om en plats. Det beror på att provresultatet också används för att skilja mellan sökande med samma meriter i betygsurvalet. Du behöver kolla hur antagningen görs för den utbildning du är intresserad av.

4. Kan jag använda provresultatet för att komma in på en utbildning i utlandet?
Nej, ditt provresultat kan du bara använda i Sverige. Däremot kan du ansöka om att få skriva provet utomlands. Titta på Universitets- och högskolerådets webbsida studera.nu för att se hur du går tillväga.

5. Kan andra se mitt resultat?
Alla provresultat över 0,05 poäng överförs automatiskt till universiteten och högskolorna och till Universitets- och högskolerådets antagning. Provresultatet är inte hemligt, eftersom det är en offentlig handling.

Läs mer:

Fråga SYV