Nians betyg visar din framtid

Foto: Julio Saint´Just

Dina betyg i nian spelar en roll för dina framtida val. De kan visa vart du ska bo och vem du kommer att välja som partner.

Unga med höga betyg i nian väljer i större utsträckning att flytta till storstäderna efter sin examen. Sofia Tano från Umeå universitet har studerat detta med hjälp av registerdata där hon har gjort en analys av ungas flyttmönster, från deras första flytt fram till de nått 30-årsåldern.

– Folk med högre betyg studerar vidare i en högre i en högre utsträckning. De är också mer mobila och lämnar sin region och flyttar till städer där universiteten finns, säger Sofia Tano.

Studien har också visat att betygen spelar in vid val av partner, en högutbildad person väljer ofta en högutbildad partner.

Mohamad Kassem, 23, Emma Klint, 21 och Fredrik Spansk, 20 är från olika delar i Sverige, men har alla valt att studera vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. De tror att niana betyg bara är en av många faktorer till ens val i livet.

– I nian är det första gången man får sina betyg svart på vitt och det kan ge ett självförtroende när man sedan fortsätter att plugga på gymnasiet, säger Emma Klint, ursprungligen från Norrköping.

Läs också

Fråga SYV