Flest vill studera i Lund och Göteborg

Foto: Mikael Risedal

När gymnasieungdomars intresse för högskolestudier undersökts, visar det sig att flest vill studera på Lunds universitet, följt av Göteborgs universitet.

SCB:s undersökning "Gymnasieungdomars studieintresse 2013/2014" visar att Lunds universitet är det universitet flest vill studera vidare på. 12 procent anger att del helst vill studera där. Andra populära lärosäten är Göteborgs universitet ( 9 procent), Uppsala universitet (8 procent) och Stockholms universitet (6 procent).

Värt att notera är att Malmö högskola faller ur topp 10-listan och att Karolinska Institutet för första gången på senare år återfinns bland de tio mest populära lärosätena.

I enkätundersökningen ingick en fråga om varför individen ville studera vid önskat lärosäte och där kunde upp till tre anledningar anges. Runt hälften har angett att en anledning är att de tror att utbildningen är bra där respektive att universitetet/högskolan har ett gott rykte. Andra viktiga anledningar är att lärosätet ligger nära bostaden, att det ligger i en trevlig stad samt att man tror att studentlivet är trevligt.

De 10 mest populära lärosätena bland gymnasister

Fråga SYV