Svenska elever svaga i problemlösning

Foto: Stock Exchange

Svenska 15-åringar presterar under OECD-genomsnittet i ett kompletterande PISA-prov som testar elevers förmåga att lösa problem.

– Det är ett oroande resultat att svenska elever även på detta område presterar under snittet. Problemlösningsförmåga har alltmer uppmärksammats som viktig för framgång i utbildning och arbetsliv. Den här nya studien har gett oss en viktig signal, säger Helén Ängmo, överdirektör på Skolverket.

I december 2013 presenterades PISA-rapporten om elevers kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. I samband med att de PISA-proven genomfördes gjorde också 1250 av de svenska eleverna ett PISA-prov på dator som testar problemlösningsförmåga. Totalt deltog 44 länder, varav 28 OECD-länder, i provet. Provuppgifterna utgår från vardagsnära problem som inte har direkt koppling till skolans ämnen.

Genomsnittspoängen i provet är 500. Svenska elever har 491 poäng och ligger på samma nivå som Irland, Danmark, Portugal, Ryssland, Slovakien och Polen. Bäst resultat når Singapore, Sydkorea och Japan. Finland och Kanada når också bra resultat.

– Resultaten visar att det finns en koppling mellan god problemlösningsförmåga och goda ämneskunskaper. Bilden att eleverna i de asiatiska länderna bara skulle vara bra på faktakunskaper verkar inte stämma, säger Anita Wester, Skolverkets projektledare för PISA i Sverige.

Fråga SYV