Gratishjälp med juridiken

Målet: Att fler juriststudenter ska få praktisera sina kunskaper och att tillgängliggöra juridiken för allmänheten. Det var drivkraften när den ideella föreningen Juristresursen skapades tidigare i år.

Juristresursen.se kan du ställa juridiska frågor och få hjälp – helt gratis.

Vi kände att det fanns små möjligheter för juriststudenter i Uppsala att praktisera sina juridikkunskaper. Genom ”Juristresursen” minskar vi glappet mellan studier och arbetsliv och tillgängliggör juridiken för allmänheten, säger Angelica Ström, som tillsammans med Nils Edlund är grundare av de ideella föreningen.

Juridikstuderande som har läst minst tre terminer på programmet jobbar ideellt med att besvara frågorna. I dagsläget är 21 studenter aktiva. För att säkerställa kvalitet i svaren jobbar man i grupp, var och en svarar på frågan och sedan behandlas frågan i grupp.  

Kopplat till projektet finns samarbetspartners, det vill säga yrkesverksamma jurister som studenterna har kontakt med och i efterhand kan diskutera olika frågor.

Nils och Angelica tycker att den största utmaningen under projektet har varit dels att nå ur till dem som behöver hjälp, dels att skapa en organisation som skapar mervärde för alla inblandade.

Vi har insett vikten av att ha en engagerad ledning och att skapa tydliga och konkreta mål för verksamheten. Det har varit viktigt att betona mervärdet för samtliga, som student utvecklas man både på ett personligt och professionellt plan, det blir som en utbildning i sig.

Hitta juridikutbildningen

Sök bland juridikutbildningar i AllaStudiers sökfunktion

Fråga SYV