Hetast på högskolan just nu

Foto: Skandinav

Antalet sökande till högskolan ökar för sjunde året i rad. Totalt tog Antagning.se emot 390 970 anmälningar till höstens program och kurser, och 266 000 har antagits. Populärast är utbildningarna till läkare och jurist.

Täten är oförändrad sedan förra året: flest förstahandssökande har läkarprogrammet vid Karolinska Institutet i Stockholm (2 248). På andra plats kommer Juristprogrammet vid Stockholms universitet (2 099) följt av Handelshögskolan i Stockholms kandidatprogram i Business and Economics (2 084). De tre högskoleutbildningar som har fått flest sökande totalt är samtliga juristprogram: Stockholms universitet (8 420), Uppsala universitet (7 662) och Lunds universitet (6 879).

– Det är fortfarande de stora lärosätena som lockar flest sökande, främst beroende på att de har många av de eftertraktade specialistutbildningarna. Lärosäten på traditionella studieorter som Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg dominerar även när det gäller vilka av höstens 15 098 kurser och 3 292 program som fick flest sökande totalt.

Hetaste utbildningarna (flest förstahandssökande)

Fråga SYV