Plikttrogna lyckas bäst

Foto: Freeimages

Pliktkänsla är det enda personlighetsdrag som verkligen leder till framgång, visar forskning.

Forskare pekar ut pliktkänsla som det enda enskilda personlighetsdrag som leder till framgång, skriver Business Insider.

Plikttrogna personer lyckas bäst i skolan, begår färre brott och förblir gifta längre. Dessutom får de bättre hälsa och lever längre, skriver Paul Tough i sin bok "How children succeed". Forskning visar också att plikttrogna män har högre lön.

Psykolog Brent Roberts forskar på pliktkänsla vid University of Illinois  USA och säger:

– Att vara plikttrogen är som att borsta tänderna, man förebygger att problem uppkommer.

Han menar att plikttrogna människor är bättre på mål, att sätta dem, jobba mot dem och att klara mindre motgångar. Om ett ambitiöst mål inte kan nås ändrar  en plikttrogen person snarare målsättningen till ett mer uppnåeligt mål än att ge upp eller bli nedslagen. Det innebär att dessa personer uppnår mål som är linje med vad arbetsgivaren önskar. Dessutom organiserar de sina liv väl, vilket leder till att de undviker stressiga situationer.

Hur vet man då att man är plikttrogen? Är du superorgansierad, tycker om att planera långt i förväg och kan kontrollera dina impulser är det tecken på att du är plikttrogen.

För att hitta plikttrogna människor i arbetslivet tycker Brent Roberts att man ska titta på punktligheten. Plikttrogna människor kommer i tid, eftersom de är tillräckligt organiserade - och bryr sig tillräckligt - för att komma i tid.

Tips för att lyckas bättre i studierna

Fråga SYV