Bli en effektiv nätverkare

Foto: Adam Johansson, NMU Group AB

70 procent av alla kvalificerade tjänster tillsätts efter rekommendation. Men hur skapar man ett bra nätverk och hittar nyckelpersonerna? Vi frågade Micael Hörberg, professionell nätverkare och föreläsare i ämnet.

Undersökningar visar att hela 70 procent av alla kvalificerade tjänster tillsätts efter rekommendation. Micael Hörberg, professionell nätverkare och föreläsare i ämnet nätverkande säger att det finns vissa saker att tänka på för att bli en effektiv nätverkare.

Viljan att hjälpa andra

– Det största felet majoriteten gör är att försöka skaffa ett nätverk med för höga förväntningar, man tror och förväntar sig att alla ska be om att få hjälpa dig. Det handlar istället om att stanna upp och tänka efter; vad kan jag ge dig, vad kan jag bidra med.  En viktig framgångsfaktor för att lyckas som nätverkare är viljan att hjälpa andra. De flesta har mer att ge än vad de själva tror, säger Micael Hörberg, professionell nätverkare och föreläsare i ämnet.

Utbilda och utbildas i nätverket

En annan viktig framgångsfaktor är att utbilda och utbildas i ditt eget nätverk, menar Micael.

–För att kunna vara till nytta i nätverket måste jag få veta vem du är, vad du kan och vad du vill. Det handlar om att du ska utbilda personer runt omkring dig i detta. Genom att ställa frågor till andra om vad de gör och vilka intressen de har, kommer samma frågor tillbaks. Tro inte att folk vet vad du gör och vad du vill, inte ens de som är närmast dig.

Skaffa en mentor

Micael rekommenderar att man vågar ta steget att skaffa en mentor för att utveckla sig själv och sitt nätverk – och att själv bli mentor.

– Genom mentorskapet får du tillgång till den andra personens kunskaper, erfarenheter och nätverk.Genom regelbundna möten utvecklar ni en relation som blir givande för båda parter. Är du tidigt i din karriär kan du fortfarande bli mentor, till exempel för någon som går samma utbildning som du själv har gått. Själv har jag två mentorer, en yngre som ger mig enormt mycket positiv energi, och en äldre som tar ner mig på jorden, säger Micael Hörberg.

Behöver du hjälp med att bli en bättre nätverkare?

Behöver du slipa på dina kunskaper i hur man ska bemöta andra? Hitta kurser inom:

Försäljning

Coaching

Kommunikation

Ledarskap

Projektledning

Fråga SYV