Utbilda dig – lev längre

Könet är inte längre det som är mest avgörande för hur gamla vi blir. Utbildningen betyder mer. Ju högre utbildning, desto längre lever du.

Kvinnor lever längre än män, har vi lärt oss. Men det är en sanning med modifikation. Nya siffror från Statistiska centralbyrån visar att utbildningen betyder mer.

För åren 2011-2013 var den återstående medellivslängden vid 30 års ålder drygt 54 år för kvinnor och knappt 51 år för män. En skillnad på drygt tre år. Men sedan början av 2000-talet har skillnaden i medellivslängd mellan könen minskat med ett år.

Samtidigt har gapet mellan grupper med olika utbildningsnivåer ökat. I dag är medellivslängden för de kvinnor och män som gått på universitet eller högskola fem år högre, jämfört med dem som enbart har grundskoleutbildning.

– Högutbildade får jobb där man har andra inkomster och arbetsmiljöer än lågutbildade. Vi vet också att det finns skillnader i beteenden, som att ju mer högutbildad man är, desto mindre röker man, säger Örjan Hemström, demograf på Statistiska centralbyrån.

Välutbildade män är de som tjänat mest på utvecklingen. Nästan två år sedan 200-2002. För lågutbildade kvinnor däremot har den återstående medellivslängden vid 30 års ålder legat på samma nivå – 51,5 år – sedan 2006.

Hitta utbildningen

Fråga SYV