Här får du testa framtidens studentbostad

Foto: Cissi Jonson, Bilduppdraget

Vill du bo i framtidens studentbostad? I höst tas första spadtaget i det unika projekt där studenter flyttar in i nya bostäder samtidigt som forskare mäter och följer upp det de gör i sina hem. Snart börjar rekryteringen av hyresgäster. 

60 studenter flyttar in i HSB Living Lab på Chalmers i Göteborg nästa höst. Genom att bo och leva blir de samtidigt försökspersoner för produkter, material och sätt att bo. Allt för att HSB och forskarna ska få svar på hur framtidens boende med hållbarhet i centrum kommer att se ut.  Huset ska stå på platsen i tio år, blir flyttbart och kommer att förändras löpande i takt med forskningen.

– Det finns inte något likadant projekt i världen, det är unikt eftersom forskningen flyttar in i hemmen, sker i interaktion med de boende och pågår under lång tid, säger Sanna Edling, projektledare för HSB Living Lab.

Stort intresse för att flytta in

Många studenter har redan visat intresse för att flytta in. En av dem är Anton Sjöholm, 20, som pluggar till civilingenjör i datateknik på Chalmers.

– Det som lockar är att få leva i ett modernt och samtida boende. Det är också häftigt och intressant att ta del av nya tekniker, säger Anton Sjöholm.

Nu startar rekryteringen av hyresgäster

Inom kort startar rekryteringen av hyresgäster. Utgångspunkten är att gruppen av hyresgäster ska vara sammansatt på ett sätt som speglar samhället.

 – Kriterierna för vilka personer vi söker kommer vara klara under hösten. Sedan startar en ganska omfattande rekryteringsprocess med intervjuer för att säkerställa att man är medveten om vad det innebär att bo här och att man vill vara en del i utvecklingen av boendet, säger Sanna Edling.

Det här kommer att testas i HSB Living Lab:

Arkitektur & flyttbarhet
Testa byggnation av flyttbar fastighet. Målet är att skapa en affärsmodell som kan användas för att möta behov av tillfälliga bostäder i områden med bostadsbrist. Kanske en lösning för ungdomsbostäder.

Material & teknik
Utbytbara fasader och bostadsmoduler som själv anpassar sig till temperatur och mänsklig aktivitet. Nya material och teknik testas.

Minimerad resursanvändning
Ett av målen är att utveckla kunskapen kring teknik som sparar på resurser. Men också hur vi människor kan spara genom vårt beteende och sätt att leva.

Tvättstugan & gemensamhetslokalen
Kan tvättstugan - och gemensamhetslokalen sammanfogas i en gemensam lokal som även fyller nya funktioner? Interaktionen mellan människor och de beteende som vi utvecklar kommer att studeras.

Tillgänglighet
Tillgänglighet för olika funktionshinder likväl som för en åldrande befolkning kan testas för att användas i produktion.

Nyproduktionsprocessen
Hur kan man korta tiden från idé till inflyttning, förbättra överlämningen till förvaltningen samt ha nöjda kunder i nyproducerade lägenheter?

Framtidens bostadsrättsförening
Hur bedrivs en bostadsrättsförening, hur sker den demokratiska processen, hur utövar medlemmarna inflytande och på vilket sätt sköter styrelsen sitt uppdrag i framtidens bostadsrättsförening?

Mer om studentbostad

Fråga SYV