Så länge får du vänta på studentbostad

Foto: Freeimages.com

12 av 30 undersökta orter har brist på studentbostäder, 17 har balans och endast en, nämligen Falun, har överskott på studentbostäder.

Trenden med en utbredd brist på studentbostäder håller i sig, visar rapporten Studbo 2014 från Studentbostadsföretagen. Den historiskt stora bristen som uppnåddes förra året består även i år. Tolv av Sveriges studieorter anger inför höstterminsstarten att det ur ett helårsperspektiv råder brist på studentbostäder. Behoven på dessa orter varierar, från 8 000 – 10 000 studentbostäder i Stockholm till ett hundratal i Linköping och Örebro.

Kötider i olika studentstäder

Brist på studentbostäder:

Gävle: Kötid – 33 veckor.

Göteborg: Kötid – 64 veckor.

Helsingborg: Kötid – Först till kvarn.

Jönköping: Kötid – Först till kvarn/intresseanmälan.

Kalmar: Kötid – Bostadsgaranti.

Linköping: Kötid – 27 veckor.

Luleå: Kötid – 65 veckor.

Lund: Kötid – 54 veckor.

Malmö: Kötid – 26 veckor.

Stockholm: Kötid – 100 veckor.

Uppsala: Kötid – 142 veckor.

Örebro: Kötid – 25 veckor

Balans på studentbostäder:

Borlänge: Kötid – 8 veckor.

Borås: Kötid – Först till kvarn.

Eskilstuna: Kötid – Bostadsgaranti/först till kvarn.

Halmstad: Kötid – HFAB Lottning/HSK Fastigheter 8 veckor.

Karlshamn: Kötid – 0 veckor.

Karlskrona: Kötid – 0 veckor.

Norrköping: Kötid – 1 vecka.

Norrtälje: Kötid – Bostadsgaranti.

Piteå: Kötid – Först till kvarn.

Skövde: En ettårig kö som löper från 15 april till 14 april. De som får kontrakt på studentbostäder nu har stått i kön sedan första ködagen 15 april.

Sundsvall: Kötid – Bostadsgaranti.

Umeå: Kötid – 56 veckor.

Varberg: Kötid – 8 veckor.

Visby: Kötid – 6 veckor.

Västerås: Kötid – Bostadsgaranti.

Växjö: Kötid – 52 veckor.

Östersund: Kötid – Först till kvarn.

Överskott på studentbostäder:

Falun: Kötid – Först till kvarn.

Läs mer:

Fråga SYV