Hitta mentorn som ger dig skjuts i karriären

Foto: IStockphoto

Genom att skaffa dig en mentor kommer du utvecklas både personligt och professionellt. Men hur går man tillväga för att hitta rätt mentor? 

Vi träffar Annette Lundfall och Julia Cornu för att prata mentorskap. Båda har lång erfarenhet av att jobba med mentorskap, Annette som affärsrådgivare på ALMI och ansvarig för deras mentorsprogram för företagare och Julia som utvecklare på Unionen med mångårig erfarenhet av olika mentorsprogram, bland annat Företagarnas.

Varför skaffa en mentor

– Tänk att det sitter en erfaren företagare framför dig som tar sig tid att sitta och lyssna på vad bara du har att säga. Att ha ett bollplank som inte har några förutfattade meningar ger så mycket. Vi utvecklas på så många sätt och växer som människor, säger Annette Lundfall.

– Man får tillgång till andra perspektiv som man annars inte skulle få ta del av. Det finns ingen annan utbildning man kan köpa som kan ge det. Det handlar om att växa, både utifrån sin organisation och som individ, säger Julia Cornu.

Att skaffa en mentor ger också kvantitativa resultat. Nyföretagarcentrums undersökningar bland nyföretagare visar att mentorskapet har positiv på företagen, av de företag som har haft en mentor var det 89 procent som fortfarande levde efter 3 år, jämfört med 81 procent för de som inte har haft mentor. Dessutom sjunker konkursfrekvensen, den var 0 procent bland de som haft mentor, jämfört med 0,7 procent bland de som inte haft det.

Steg för steg i jakten på en mentor

Det finns ett par viktiga steg du bör fundera igenom innan du skaffar en mentor.

Steg 1 Är du redo?

För att mentorrelationen ska ge bra resultat är det viktigt att du rannsakar dig själv om du är redo för att ha en mentor, speciellt på två punkter:

 • Är jag redo att ta emot?

  En mentor/adept-relation handlar om förtroende och du behöver vara förberedd på att relationen blir djupgående.

  – Det är viktigt att man har uppnått en personlig mognad där man vågar öppna sig, släpper på prestigen och kan ta emot konstruktiv kritik, säger Julia Cornu.

 • Har jag tid och engagemang att satsa?
  Att ha en mentor kräver en hel del tid och engagemang, inte bara till de möten ni kommer ha utan förberedelser och uppföljning mellan mötena. Är du i en fas i livet där du fixar det?


Steg 2
Varför vill du ha en mentor?

Innan kontakten med mentorn bör du ha din egen målsättning klar:

När du utvärderar detta om ett år, vad vill du att mentorskapet ska ha utmynnat i? Större nätverk? Att du fungerar bättre som chef, har blivit duktigare i din yrkesroll eller har fått ett mer lönsamt företag?

Steg 3 Vilka egenskaper vill du att mentorn ska ha?

Analysera dina egna styrkor och svagheter. Vilka är dina mål? Tänk över dem tillsammans med varför du vill ha en mentor. Vilka erfarenheter och egenskaper önskar du att mentorn har för att kunna vara bästa tänkbara bollplank?

Befinner du dig i början av din karriär kan det vara läge att hitta en mentor verksam inom den bransch du är intresserad av. Vill du utveckla ditt chefskap kanske en mentor med mångårig erfarenhet av en chefsposition är mer intressant.

Är du etablerad företagare, har det visat sig vara bättre med en mentor från en helt annan bransch.  Du slipper konkurrensförhållanden och din mentor bidrar med nya perspektiv. Han eller hon har  erfarenhete från sin bransch, som du kan ha nytta av och hjälper dig komma vidare och tänka nytt.

Steg 4  Leta upp en lämplig mentor

Det finns en rad mentorprogram, främst för nyblivna företagare, egenföretagare och studenter, se exempel i faktarutan nedan. Anmäler man sig till ett program sker en matchning adept-mentor av ansvariga för programmet.

Ska du hitta en mentor på egen hand så handlar det främst om att scanna ditt nätverk.

– Eftersom det handlar om förtroende så vill man gärna hitta någon genom rekommendation. Jag rekommenderar kontakter i andra led, alltså kontakter till dina kontakter. Då har du någon personlig ingång samtidigt som personen är tillräckligt långt bort, säger Julia Cornu.

Steg 5  Ta kontakt

 • Lista argumenten till varför du är intresserad av just den här personen som mentor
 • Berätta vilka erfarenheter du vill ta del av och vad du vill få ut av ett eventuellt mentorskap
 • Betona ömsesidigheten och utbytet i mentorskap, mentorn får ut lika mycket som adepten!
 • Var ödmjuk!

Slutligen: Var inte rädd för att ta kontakt. De allra flesta tycker att det är smickrande att bli tillfrågade.

Exempel på mentorskapsprogram

För egenföretagare:

Nyföretagarcentrums Mentor Starta eget företag

ALMI:s program Mentor Utveckla företag

För studenter:

Många universitet och högskolor har mentorprogram. Kolla upp med aktuellt lärosätes karriärservice.

Fråga SYV