Fler söker – till färre platser

Foto: Privat

390 000 sökte, men bara 241 000 har kommit in på högskolan i höst. Hårdast är kampen om juridik-, ekonomi- och medicinutbildningarna i Stockholmsområdet.

– Det är fler sökande, men man har dragit ner på antalet platser. Så det är svårare att komma in på många utbildningar, säger Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet.

De stora lärosätena populärast

Stockholmsområdet, Uppsala, Lund och Göteborg är populärast.

– Det är de största lärosätena, välkända, med brett utbildningsutbud och stora upptagningsområden, säger hon.

Läkarprogrammet på Karolinska i topp

När det gäller programmen är det jurist-, läkare- och ekonomutbildningarna som dominerar bland förstahandsansökningarna, men även psykolog- och socionomprogrammen vid Göteborgs universitet, tekniskt basår vid Chalmers och djursjukskötare på SLU tillhör de populäraste.

Flest förstahandsansökningar av alla landets utbildningar har läkarprogrammet vid Karolinska institutet i Solna med 2248 ansökande på 156 platser. En som kommit in är Julia Bladh, 20 från Västerås. Hon tror att lärosätets goda rykte bidrar till programmets popularitet.

– Jag hoppas att det blir kul och lärorikt, att man får träffa nya, drivna människor med samma intressen som jag har, säger hon.

Programmen som kräver högst betyg

Populäraste programmen i Sverige

Fråga SYV